19 juli 2024

Breda zet flinke stap met doordecentralisatie huisvesting

BREDA | NIEUWS | De gemeente Breda gaat het geld voor huisvesting van scholen doorsluizen naar de schoolbesturen in het primair en speciaal onderwijs. Met ingang van 2014 zijn de gezamenlijke besturen helemaal verantwoordelijk voor de huisvesting van hun scholen. Enkele jaren geleden al is een vergelijkbare stap gezet in het voortgezet onderwijs.

Het college van B. en W. heeft met het Bestuurlijk Overleg Breda (BOB) overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van het proces van doordecentralisatie. De elf betrokken schoolbesturen richten voor dit doel een coöperatie op. Deze coöperatie krijgt de beschikking over het budget dat Breda jaarlijks ontvangt vanuit het gemeentefonds voor onderwijshuisvesting. Eventueel aangevuld met eigen geld van de gemeente Breda voor gewenste voorzieningen in de wijken.

Het college is akkoord gegaan met de doordecentraliatie op voorwaarde dat de huidige en toekomstige gebouwen ook benut kunnen worden door andere partners in de wijken die aansluiten bij het brede schoolconcept. Op dit moment gaat het in het primair en speciaal onderwijs om 105 gebouwen.

Wethouder Boelema (o.a. onderwijs, D66) zegt in een persverklaring onder meer: “Het onderwijs zelf weet het beste wat er nodig is op gebied van huisvesting. Ik vind het uniek dat 11 schoolbesturen nu in gezamenlijkheid die verantwoordelijkheid nemen. Dat komt de kwaliteit en de samenwerking in het onderwijs zeker ten goede.” En schoolbestuurder Frank van Esch (namens de schoolbesturen): De schoolbesturen zien mogelijkheden om met de doordecentralisatie een kwaliteitsimpuls aan de scholen voor primair en speciaal onderwijs te geven. Wij willen de verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting verantwoord en professioneel uitvoeren.” Dat laatste gebeurt onder meer door het oprichten van een professioneel huisvestingsbureau.
De komende maanden zal het plan worden voorgelegd aan medezeggenschapsraden en Raden van Toezicht. In december moet de gemeenteraad er over beslissen.

> Lees ook: Baas over eigen schoolgebouw

 

 

Deel dit artikel