19 juli 2024

Dr. Linda Keuvelaar in proefschrift: goede feedback in de klas is schaars

EINDHOVEN | NIEUWS | Het geven van feedback is een krachtig instrument om de prestaties van leerlingen te verbeteren. Toch maken leerkrachten op de basisschool, zelfs als ze veel ervaring hebben, hier maar spaarzaam gebruik van in de les.  Dat is een van de conclusies van dr. Linda Keuvelaar in haar proefschrift waarop ze promoveerde aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Keuvelaar is als onderzoeksdocente verbonden aan de Fontyspabo in Den Bosch en het lectoraat Leren en Innoveren. Het onderwerp van haar dissertatie is: Feedback van de Leerkracht tijdens Actief Leren: De Ontwikkeling en Evaluatie van een Professionaliseringsprogramma. De promotoren waren prof.dr. Douwe Beijaard(TU/e) en dr. Anje Ros (Fontys).

Feedback is het meest krachtige middel dat leerkrachten kunnen gebruiken om leerprocessen bij hun leerlingen te bevorderen. Het blijkt echter dat leerkrachten het erg moeilijk vinden om hun leerlingen goede feedback te geven. Tijdens actief leren, waarbij groepjes leerlingen tegelijkertijd aan verschillende taken werken, is dit nog moeilijker.

Verbeterpunten
In haar proefschrift beschrijft Linda wat de huidige situatie is van het feedbackgedrag van leerkrachten in de bovenbouw van de basisschool. Zij heeft lessen gefilmd en geanalyseerd tijdens actief leren bij wereldoriëntatie. Daarnaast heeft zij in kaart gebracht welke opvattingen leerkrachten hebben en welke problemen zij ervaren met het geven van feedback, omdat deze opvattingen en problemen het gedrag beïnvloeden.

Keuvelaar komt op basis van haar onderzoek tot de volgende aanbevelingen:
–    Geef meer aandacht aan feedback. Feedback kan de meest krachtige invloed zijn op het leren door de leerling. Feedback van goede kwaliteit blijkt schaars in de klas en zelfs zeer ervaren leerkrachten hadden minder adequate opvattingen over wat belangrijk is bij het geven van feedback. Op de pabo’s, maar zeker ook tijdens de professionele ontwikkeling van ervaren leerkrachten, verdient dit belangrijke onderwerp veel meer aandacht.
–    Geef meer aandacht aan het stellen van doelen. Talloze studies hebben laten zien dat het stellen van concrete en heldere leerdoelen de prestaties van lerenden effectief en significant verbeteren. In veel lessen die tijdens dit onderzoek geobserveerd zijn, ontbraken (heldere) leerdoelen. Eigenlijk is het geven van goede feedback onmogelijk zonder helder leerdoel.
–    Geef meer aandacht aan de ontwikkeling van de zelfregulering van leerlingen. Ondanks het feit dat de ontwikkeling van zelfregulering een belangrijke reden is voor het kiezen voor actief leren, werd er maar in 1% van de leerkracht-leerlinginteracties aandacht aan besteed.. Een goed ontwikkelde zelfregulering door de leerling draagt bij aan de leermogelijkheden en aan het schoolsucces van leerlingen. Het is dus erg belangrijk om pabo-studenten en leerkrachten de kennis en vaardigheden aan te leren die nodig zijn om de ontwikkeling van zelfregulering bij hun leerlingen te stimuleren.
[Bron: persbericht]

Deel dit artikel