19 juli 2024

LAKS-voorzitter: benut kennis scholieren

INTERVIEW | Leerlingen kunnen een bijdrage leveren aan het verbeteren van het voortgezet onderwijs. ‘Zij weten wat wel of niet werkt. Benut die kennis van leerlingen’, luidt de oproep van Remco Barendregt, de kersverse voorzitter van scholierenbond LAKS. De voorzitter zit in 6 vwo van Theaterhavo/vwo in Rotterdam. Het voorzitterschap doet hij naast zijn schooltijd.

Voldoet het huidig onderwijs?
“Voor nu wel, maar alles verandert en daar moet het onderwijs in meegaan. Het onderwijs dateert van een eeuw geleden en is nooit echt aangepast. Er is onder scholieren heel veel kennis waarmee je het onderwijs kunt verbeteren. Denk aan schooltijden, de invloed van nieuwe media, het gebruik van audiovisuele hulpmiddelen. En op landelijk niveau doen wij dat als LAKS ook. Scholieren zijn de consumenten, zij weten het best wat werkt bij hen. Wij weten echt wel welke docent goed is en welke niet.”

Maken scholen wel genoeg gebruik van het ‘kenniskapitaal’ van hun leerlingen?
“Jawel, op veel scholen worden leerlingen serieus genomen. Leerlingen hebben invloed via leerlingenraad en via de medezeggenschapsraad. Er wordt naar hen geluisterd. Maar er zijn nog altijd scholen waar dat minder het geval is, daar valt nog veel te winnen.”

Wat zou er moeten verbeteren, lopen middelbare scholen bijvoorbeeld achter met gebruik van computers?
“Als het gaat over de toekomst van het onderwijs dan gaat het heel vaak over digitalisering. Ik zou graag verder willen kijken. Voor leerlingen gaat het er niet om dat ze uit een boek leren of via een iPad. Digitalisering is geen doel op zich, het is een middel. Dat heeft alleen zin als de kwaliteit van het materiaal en de kennisoverdracht minstens zo goed is als dat in boeken, en eigenlijk beter. Op een manier die goed aansluit bij leerlingen.
Er is behoefte aan maatwerk, aan onderwijs dat past bij de individuele leerling. Neem bijvoorbeeld een leerling uit havo 4, als deze leerling ontzettend getalenteerd is in wiskunde zou hij best dit best op een hoger niveau kunnen volgen. Het uitdagen van scholieren ziet LAKS als prioriteit, ieders talenten en vaardigheden dingen optimaal te worden benut binnen het onderwijs.”

Zijn jongeren tevreden over school?
“We hebben vorig onderzoek uitgevoerd op het vmbo. Daaruit bleek dat 70 procent van de leerlingen zich niet voldoende uitgedaagd voelde, terwijl dat toch heel belangrijk kis. Dat motiveert en leerlingen steken meer op. Maar in zijn algemeenheid zijn scholieren wel tevreden over het onderwijs, maar ze vinden ook dat er nog wat te verbeteren valt. Daarom is het zo belangrijk dat er naar leerlingen geluisterd.”

Is er toekomst voor de school als gebouw, leren kun je ook in een digitaal netwerk.
“Jazeker, een gebouw en leraren zijn absoluut nodig in het onderwijs. En school is niet alleen een gebouw waar je onderwijs kunt volgen en waar je vrienden en vriendinnen ontmoet. Het gaat er ook om dat je jezelf leert kennen, jezelf kunt ontplooien, sociaal ontwikkelen. En school moet een veilige omgeving zijn, want als leerling zit je in een kritische fase van je leven.”

[Dit interview is in iets andere vorm ook verschenen in de Nationale Onderwijskrant]

LAKS-voorzitter Remco Barendregt (links) samen met Sjoerd Slagter (voorzitter VO-raad) op het podium tijdens een debat over sociale media, Den Haag 2013.

 

 

Deel dit artikel