16 juli 2024

OMO heeft flinke zorgen over invoering passend onderwijs

TILBURG | NIEUWS | Over tien maanden moet het passend onderwijs zijn beslag krijgen, maar er zijn steeds meer zorgelijke geluiden over de haalbaarheid van die datum. Bestuursvoorzitter Eugène Bernard van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijsheft zich nu ook gevoegd in het koor van bestuurders dat zich afvraagt ofhet niet tijd is om aan de handrem te trekken.

In het Brabants Dagblad van 23 november zegt Bernard dat de invoering van passend onderwijs ‘een complex dossier, een bron van hoofdbrekens’ is. Hij maakt zich vooral zorgen over de havo- en vwo-scholen. Die zijn veel minder dan het vmbo toegerust op de begeleiding en ondersteuning van leerlingen met een problematiek. Bij de vereniging OMO zijn 34 scholen voor voortgezet onderwijs aangesloten, samen goed voor ruim zestigduizend leerlingen. OMO is het grootste schoolbestuur van Nederland.

Het Brabants Dagblad meldt verder dat organisatie Sardes maandag een rapport publiceert dat weergeeft hoe het er voorstaat met de invoering van passend onderwijs. En het beeld dat naar voren komt is ‘verontrustend’. De invoering van passend onderwijs is een van de meest ingrijpende veranderingen in de historie van het onderwijs.

Sardes onderzocht eerder de positie van de ouders. Uit onderzoek, dat in september is gepubliceerd,  blijkt dat ouders over het algemeen niet echt een helder beeld hebben van wat passend onderwijs precies en wat de consequenties zijn. Verder komt onder meer naar voren dat ouders tevredener zijn over de communciatie met de basisschool dan met de middelbare school.

> Bezuiniging hangt als donkere wolk boven conferentie passend onderwijs [2011]

>  Minister Rouvoet neemt zorgen leerkracht over passend onderwijs serieus  [2010]

Deel dit artikel