19 juli 2024

Fontys reikt prijzen uit voor uitstekend praktijkgericht onderzoek

TILBURG | NIEUWS | Drie studenten die de opeleiding Master Special Educational Needs (SEN) of Master Leren & Innoveren hebben gevolgd bij Fontys Hogescholen hebben een prijs gekregen voor de hoge kwaliteit van hun afstudeeronderzoek.  Het gaat om Sylvia Hagen-Sinnema, Lilian Spijkerman en Erna Groeneveld-Lucassen.

De toekenning van de onderwijsprijzen is een jaarlijkse gebeurtenis. De nominering en toekenning van de Onderzoeksprijs vond dit keer plaats onder studenten van Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) en onder studenten van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie. De oorkondes werden uitgereikt door Theo van Rijzewijk (voorzitter van SWV Plein 013). Van Rijzewijk vertegenwoordigde het onderwijsveld.

Hij onderstreepte het belang van praktijkgericht onderzoek als mogelijkheid om schoolontwikkeling te stimuleren en om onderwijsvernieuwing te bevorderen. Van alle genomineerden voor de onderzoeksprijs kan gezegd worden dat zij een product, beleid, een methodiek, een instrument in hun praktijk hebben ontwikkeld. Ook bleek dat zij er in geslaagd zijn hun onderzoeksbevindingen te laten indalen binnen hun schoolorganisatie. Daarmee krijgt deze vorm van professionaliseren ook betekenis voor collega’s, de school, naar een groep scholen of naar beleidsontwikkeling binnen een bestuur of samenwerkingsverband.

Alle genomineerden en de prijswinnaars.

Tien keer beter
De onderzoeken worden net als vorig jaar kort beschreven in een kleurrijk magazine: Tien keer beter! Het magazine wordt breed verspreid onder studenten en aspirant-studenten van de master SEN en van de master MLI. In het magazine geven enkele directeuren het belang van het onderzoek voor schoolontwikkeling aan. Leidinggevenden benadrukken het belang van het ontwikkelen van een onderzoekende houding bij onderwijsprofessionals. ‘Met een opleiding tot master leert de leerkracht vragen te stellen’, ‘De student leert hoe hij/zij een veranderproces structureel aan kan pakken’, ‘Ook leerkrachten en alle andere medewerkers moeten blijven leren’, ‘Voor speciaal onderwijs is het belangrijk dat wij mensen in dienst hebben die speciaal opgeleid zijn’.

De drie prijswinnaars
1. Sylvia Hagen-Sinnema met: ‘Iedereen is eigenaar’
De onderzoeksvraag van Sylvia was: met welke type doelen willen onze midden- en bovenbouw leerkrachten en intern begeleider werken in het groepsplan rekenen en wat willen ze met het gebruik van deze doelen bereiken?
2. Lilian Spijkerman met: ‘Professionaliseren in feedback door feedback’
Lilian volgde de master Leren en Innoveren. Ze richtte zich op het professionaliseren in feedback door feedback. Het resultaat leverde een bijdrage aan de ontwikkeling van de metacognitieve vaardigheden.
3. Erna Groeneveld-Lucassen met: ‘ASS-jeblieft!’
Erna kwam in aanraking met de schoolbrede aanpak ‘Positive Behavior Support’ (PBS) en vroeg zich af of deze aanpak kon bijdragen aan het veiliger maken van het pedagogische klimaat voor leerlingen met autisme.

[Bron: persbericht]

> Het magazine Tien keer beter kan gratis worden aangevraagd door een mail te sturen aan oso@fontys.nl.

Deel dit artikel