16 juli 2024

‘Leerkracht teveel afhankelijk van methode’

edith_montfort_portret.jpg
Edith van Montfort

OSS | NIEUWS | Leerkrachten zijn in de klas soms teveel afhankelijk van methodes. Ze zouden meer zelf moeten  observeren en het lef moeten hebben om eigen keuzes te maken in wat zij denken dat goed is voor hun leerlingen.

Dat stelt Edith van Montfort, bestuurder van SKBO in Oss (dertien katholieke basisscholen) in een column in het nieuwe digitale magazine Impact! van KPC Groep. Ze pleit ervoor dat leerkrachten zich in hun werk minder laten inperken door regels, systemen of structuren. Of door wat de buitenwacht als norm stelt en wat vastligt in handelings- en groepsplannen. “We zijn daarin doorgeslagen”. Volgens Van Montfort is er die ruimte voor professionals wel degelijk, ook in de ogen van de Onderwijsinspectie. Het komt er op aan om die ruimte te benutten.

Alles moet gericht zijn op het primair proces, dus wat er in de klas gebeurt. Dat opdracht geldt ook voor de bestuurder, schrijft Van Montfort. “Het ‘bevoorwaarden’ van het primair proces, dat is eigenlijk de kern van wat ik doe. Alles wat ik doe voor de organisatie, moet ik als bestuurder kunnen verklaren in termen van het primair proces.” SKBO heeft de afgelopen jaren de koers verlegd en boekt steeds betere resultaten. Eenheid in verscheidenheid is het parool. De dertien scholen hebben ieder hun eigen concept en dat moet vooral zo blijven, zegt Van Montfort. “Ouders moeten zich kunnen blijven herkennen in de keuzes die ze gemaakt hebben en zicht hebben op de resultaten en het leerproces van hun kind. Samenwerking en ouderparticipatie is in dat proces heel belangrijk en al onze scholen zijn hier volop mee bezig.”

> Lees hier de volledige tekst van de column

Deel dit artikel