18 juli 2024

Steve Jobs School Breda wil 1 augustus van start gaan

BREDA | NIEUWS | Het bestuur van de Stichting Steve Jobs School Breda is vast van plan om op 1 augustus aanstaande van start te gaan. Ouders kunnen hun kinderen nu al aanmelden.

De school is nog niet erkend door de overheid en komt dus niet voor bekostiging in aanmerking. Voor 1 februari gaat er echter een aanvraag naar het ministerie van Onderwijs om de Steve Jobs School op het zogeheten scholenplan 2014 – 2015 te plaatsen. Dat zou de weg vrij moeten maken voor overheidsfinanciering. Maar omdat de stichting al na de zomervakantie de deuren wil openen zal één schooljaar gefinancierd moeten worden uit particuliere middelen, meldt de stichting in een persbericht.

Het programma van de nieuwe Bredase school voldoet aan de wettelijke kerndoelen voor het primair onderwijs. Daarnaast zal er extra aandacht zijn voor het leren van de Engelse taal. Er wordt nauw samengewerkt met de landelijke stichting O4NT (Onderwijs voor een nieuwe tijd) die zich inspant om in zoveel mogelijk gemeenten een Steve Jobs School mogelijk te maken.
Volgens het bestuur zit Breda met Almere en Amstelveen in de kopgroep van scholen die in augustus willen starten. Verder worden er plannen voorbereid in Apeldoorn, Arnhem, Bergen-op-Zoom, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Enschede.

Concept ‘iPadschool’
Het concept van de Steve Jobs School Breda – in de volksmond ook wel iPadschool genoemd – ziet er volgens initiatiefnemers als volgt uit. Openingstijden iedere werkdag van 07.30 tot 18.30 uur. De school biedt geïntegreerde (kinder)opvang, onderwijs en ontspanning. Het onderwijs wordt verzorgd met behulp van iPad’s en gaat uit van de 21st century skills: samenwerken, probleem oplossend vermogen, ict-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren, sociale en culturele vaardigheden. In het pedagogisch klimaat staan empathie en sociale veiligheid centraal.

Kinderen werken veel met elkaar samen, maar zitten niet in een klas met leeftijdgenootjes. Zij volgen hun eigen leerprogramma en ontwikkelen hun eigen specifieke talenten. Deze gerichte aanpak biedt feitelijk al een optimaal antwoord op de invoering van passend onderwijs. De school vormt een zelfstandig onderdeel van de landelijke stichting O4NT (onderwijs voor een nieuwe tijd) die als doel heeft: ‘Met een nadruk op de ontwikkeling van de talenten van elke leerling, kinderen in staat stellen goed te functioneren in de wereld van morgen door de – digitale – mogelijkheden van vandaag optimaal te benutten’.

De fysieke en virtuele school
Naast een schoolgebouw, waarin zich géén klaslokalen bevinden maar wel uitdagende themahoeken voor techniek, rekenen, taal, wereldoriëntatie en kunst, zal er een virtuele leeromgeving zijn waar het kind altijd terecht kan. De voortgang van het leren wordt goed gemonitord; alle iPad’s worden voorzien van een koppeling naar het leerlingvolgsysteem. Met ouders wordt iedere zes weken de ontwikkeling van hun kinderen geëvalueerd en worden er afspraken gemaakt voor de volgende periode van zes weken. Iedere maand is er een ‘gameday’, waar leerlingen speels en competitief met elkaar sporten en gamen .

Informatie en aanmelden
Ouders die belangstelling hebben voor het concept van de nieuwe school kunnen meer informatie vinden op de site van de Steve Jobs School. Daar kan men kinderen ook aanmelden. Informatie is ook verkrijgbaar bij Gertjan Kleinpaste, die als kwartiermaker de school ontwikkelt. Hij is bereikbaar op: vraag@andereblik.com of op 06/22885604.
Het Stichtingsbestuur bestaat uit  Jos Quaedvlieg (voorzitter), Han Grosfeld (penningmeester) en Jacqueline Kleinpaste (secretaris)
[Bron: persbericht]

Deel dit artikel