25 september 2020

Schoolbestuur schoot tekort in zijn inspanningsverplichting

4 juli 2010 Emmanuel Naaijkens

JURIDISCHE KWESTIE | ‘Draagt elkanders lasten’ is in feite het leidende principe waarop instellingen als het Participatiefonds voor het Onderwijs gebaseerd zijn. Schoolbesturen kunnen er een beroep op doen als ze geconfronteerd worden met uitgaven in verband met werkeloosheid, bovenwettelijke danwel suppletieregelingen van personeelsleden.

| Lees meer

Deel dit artikel

Bestuur moest dokken voor nieuw gebouw

4 juli 2010 Emmanuel Naaijkens

JURIDISCHE KWESTIE | In het plan van de regering om de economische crisis aan te pakken, zitten ook vele miljoenen om de huisvesting van het onderwijs op orde te brengen. In het basis- en voortgezet onderwijs is de huisvesting sinds 1997 een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Schoolbesturen zullen dus met hun colleges van b. en w. om de tafel moeten gaan zitten, om te bekijken waar de knelpunten zitten die met de financiële impuls van Den Haag opgelost kunnen worden.

| Lees meer

Deel dit artikel

HAS-voorzitter onderscheiden bij afscheid

2 juli 2010 Emmanuel Naaijkens

DEN BOSCH | NIEUWS | Jeroen Naaijkens (61), collegevoorzitter van de HAS Den Bosch, is bij zijn vertrek op 2 juli 2010 onderscheiden met de Hertog Jan. Deze provinciale onderscheiding werd hem, namens Gedeputeerde Staten, overhandigd door commissaris van de koningin Wim van de Donk voor zijn bijzondere verdiensten op het terrein van onderwijs, landbouw en milieu (zie foto).

| Lees meer

Deel dit artikel

Pierson College: ‘Geklaag over de jeugd is van alle tijden’

19 mei 2010 Emmanuel Naaijkens

DEN BOSCH | REPORTAGE | 
Jongeren van nu zijn materialistisch, oppervlakkig en op zichzelf gericht. Dat is mede te wijten  aan hun ouders en leerkrachten die te weinig regels hanteren. Het onderzoeksbureau Motivaction betitelt de jeugd van nu als ‘De grenzeloze generatie’. Maar klopt dat beeld? Twee docenten en twee leerlingen van het Ds. Pierson College in Den Bosch geven hun mening.

| Lees meer

Deel dit artikel
1 72 73 74 75 76