19 juli 2024

Heeft het CDA zijn denkkracht verloren als het om onderwijs gaat?

4 april 2012 Emmanuel Naaijkens

COLUMN | Het CDA is – opnieuw – bezig aan een lange mars door de woestijn. De zon schijnt ongenadig fel en de karavaan is ver uitgedund en telt alleen nog maar taaie overlevers.
Je zou hopen dat de christendemocraten zichzelf op de been houden met fata morgana’s, maar zelfs fantastische zinsbegoochelingen komen onder de koperen ploert niet tot leven. Het klimaat is écht veranderd.

| Lees meer

Deel dit artikel

CDA Brabant benoemt drie kernthema’s voor mbo en hoger onderwijs

4 april 2012 Emmanuel Naaijkens

EINDHOVEN | NIEUWS | Het CDA in Brabant vindt dat er drie thema’s zijn die de kern zouden moeten vormen van de onderwijsparagraaf van het programma van de partij.

Dat zijn de menselijke maat/kleinschaligheid, de intensivering van studies (‘de lat ‘hoger’) en minder centrale sturing door Den Haag. Als subthema werd daar nog aan toegevoegd meer aandacht voor excellente leerlingen. Bovendien bleek er brede steun voor het omzetten van de studiefinanciering in een sociaal leenstelsel. Een opvallend standpunt want in de Tweede Kamer is het CDA daar mordicus tegen.

| Lees meer

Deel dit artikel

CDA stelt vraagtekens bij nut vakantiespreiding

18 februari 2010 webredactie

DEN HAAG | NIEUWS | De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil dat er nog eens een goed naar het systeem van de spreiding van de schoolvakanties wordt gekeken.

Volgens het CDA-kamerlid Jan de Vries zou het wel eens kunnen zijn dat de nadelen groter zijn dan de beoogde voordelen. Om de knelpunten te inventariseren heeft de partij op haar website een digitaal meldpunt voor klachten geopend.

| Lees meer

Deel dit artikel