24 oktober 2021

‘Managers in het onderwijs hebben ook hun beroeps(z)eer’

14 juni 2012 Emmanuel Naaijkens

INTERVIEW | Bas de Wit (29) promoveerde eerder dit jaar aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift over de loyaliteit van leidinggevenden naar docenten in het voortgezet onderwijs. Hij gaat in tegen de kritiek dat managers in het onderwijs zijn losgezongen van de werkelijkheid van alledag.

 

 

Wat was voor u de aanleiding om promotieonderzoek te doen naar de manager in het voortgezet onderwijs?

| Lees meer

Deel dit artikel

Inschrijving deelname aan Nationale Onderwijsprijs geopend

6 mei 2012 webredactie

DEN BOSCH | NIEUWS | In maart 2013 vindt uitreiking plaats van de tweejaarlijkse Nationale Onderwijsprijs. Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen zich via provinciale voorrondes kandideren.

Deze ‘Oscar van het Nederlandse Onderwijs’ heeft als belangrijkste doelstelling inspirerende initiatieven in het Nederlandse onderwijs voor het voetlicht te brengen en te verspreiden.  De Nationale Onderwijsprijs bestaat uit een kunstwerk (De Bronzen Olifant) en een bedrag van € 7.000,=.
| Lees meer

Deel dit artikel

Minister wil haast maken met wet passend onderwijs

3 mei 2012 webredactie

DEN HAAG | NIEUWS | Minister Van Bijsterveldt wil op korte termijn met de Eerste Kamer een afspraak maken over de verdere behandeling van het wetsvoorstel passend onderwijs.

Volgens de minister is het voor alle betrokkenen van belang dat er snel duidelijkheid komt. Door het recent afgesloten akkoord tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en Christen Unie is er een nieuwe politieke realiteit ontstaan. De beoogde bezuiniging wordt (deels) teruggedraaid en dat heeft
consequenties voor de randvoorwaarden voor de invoering van passend onderwijs.
| Lees meer

Deel dit artikel

Verplichte Citotoets wellicht jaar later

9 april 2012 webredactie

DEN HAAG | NIEUWS | De invoering van de verplichte Cito Eindtoets gaat mogelijk pas in april 2014 gebeuren, in plaats van 2013, zoals de bedoeling was.

Dat zou het gevolg kunnen zijn van een vertraging in de wetgevingsprocedure, meldt het Reformatorisch Dagblad. Aanvankelijk zou de Vaste Kamercommissie het wetsvoorstel over de verplichting van de Citotoets voor Pasen behandelen, maar dat is nu doorgeschoven naar mei. En daardoor zou de Eerste Kamer zich niet tijdig meer kunnen buigen over het voorstel.

| Lees meer

Deel dit artikel

Succes en afgang liggen dicht bij elkaar

3 januari 2012 Emmanuel Naaijkens

ANALYSE | Voor de veertiende keer is zaterdag 10 december de bijlage Schoolprestaties van dagblad Trouw gepubliceerd. De scores trokken deze keer weinig aandacht in de media.

Voor het Beekvliet Gymnasium in Sint-Michielsgestel reden om dan maar zelf het nieuws wereldkundig te maken, in Trouw kreeg de school een 8. Gelijk hebben ze, goed nieuws moet je uitventen. Binnenkort start immers het opendagencircus weer. | Lees meer

Deel dit artikel

Forse groei in speciaal onderwijs, vooral in cluster 4

2 januari 2012 Emmanuel Naaijkens

DEN HAAG | NIEUWS | In de lawine van informatie over passend onderwijs is het bericht over de groei van het speciaal onderwijs wat buiten beeld geraakt.

Het CBS bracht op 15 december een overzicht over de het aantal leerlingen in de periode tussen 2003/2004 en 2010/2011.  En daaruit blijkt dat het aantal leerling in het speciaal onderwijs (primair) vrijwel gelijk is gebleven, maar dat er in het voortgezet speciaal onderwijs er sprake is van een groei van bijna 70 procent.

| Lees meer

Deel dit artikel
1 4 5 6