20 juli 2024

Minister morrelt niet aan het idee van de lumpsum

29 maart 2011 Emmanuel Naaijkens

DEN HAAG | NIEUWS | Minister Van Bijsterveldt gaat niet zitten morrelen aan het idee van de lumpsum, die scholen een grotere mate bestuurlijke vrijheid in primair en voortgezet onderwijs heeft gegeven.
 
Daarom zal de minister geen uitvoering geven aan een motie van de Tweede Kamer waarin haar wordt opgedragen om, via de inspectie, er op toe te zien dat de leerling-leraarratio wordt toegepast en nageleefd. De ratio wordt dan bepaald op basis van de bekostigingsgrondslag.
| Lees meer

Deel dit artikel