2 maart 2024

Extra geld voor opleiden zij-instromers

DEN HAAG | NIEUWS  | Het budget dat dit jaar landelijk beschikbaar is voor het opleiden van zij-instromers is fors verhoogd van acht naar twaalf miljoen euro. Het ministerie van OCW heeft daartoe besloten omdat de belangstelling van mensen van buiten het onderwijs om voor de klas te gaan staan vorig jaar erg groot was.

Met dit budget kunnen ruim zeshonderd mensen een lerarenopleiding volgen waarna ze bevoegd zijn om in het voorgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs les te geven. Per persoon is een maximale subsidie beschikbaar van 19.000 euro. De subsidie bedraagt maximaal €19.000,- per zij-instromer. Met dit bedrag kunnen de kosten bestreden worden van een geschiktheidonderzoek, scholing, begeleiding en studieverlof (vervanging).

OCW hecht veel waarde aan het stimuleren van het zij-instromerstraject, mede vanwege het lerarentekort. Zij-instromers gaan na een succesvol assessment meteen voor de klas staan. Er wordt vanuit gegaan dat ze binnen twee jaar hun opleiding voltooien. Eerder noemde staatssecretaris Van Bijsterveldt het binnenhalen van mensen van buiten het onderwijs een kwaliteitsimpuls.

Volgens onderzoek van de Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt werken er zo’n 4000 tot 5000 zij-instromers in het po en vo. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat zij-instromers die voor het onderwijs kiezer dat zeer bewust doen en in de sector werkzaam blijven. Scholen zijn doorgaans tevreden over leerkrachten die in andere sectoren dan het onderwijs hun sporen verdiend hebben. Ze waarderen de (levens)ervaring die ze meebrengen en hun gedrevenheid voor het leraarsvak.

Het hele jaar door kan subsidie worden aangevraagd voor een zij-instromer. Meer informatie op de site van DUO-IB-Groep.

Deel dit artikel