6 maart 2021

Over deze site

Deze site brengt informatie over ontwikkelingen in het onderwijs in Brabant, maar schenkt ook aandacht aan belangrijk landelijk onderwijsnieuws.

Onderwijs Brabant richt zich op de professionals die werkzaam zijn in het onderwijs in Brabant en anderen die daar nauw bij betrokken zijn. Dat zijn o.a. docenten, directeuren, bestuurders, wetenschappers, leden van de medezeggenschaps- en ouderraad, begeleiders, ondersteuners, adviseurs, beleidsmakers, ambtenaren, wethouders, decanen, en kaderleden van vakbonden.

Hoe werkt deze site?
De nieuwsartikelen op deze site zijn samengesteld op basis van algemene journalistieke uitgangspunten, zoals onafhankelijkheid en hoor- en wederhoor. De gegevens zijn door de redactie verzameld, geselecteerd en in een relevante context geplaatst.

Het aanleveren van nieuws
Indien u als lezer van deze site of als vertegenwoordiger van een school, instelling of organisatie nieuws wilt doorgeven, dan kunt u contact op nemen met onderwijsredacteur Emmanuel Naaijkens.
Hij is te bereiken per email info@onderwijsbrabant.nl.

Te denken valt aan onderwijskundige ontwikkelingen, organisatorische veranderingen, belangrijke benoemingen, enz. Enkele voorbeelden: Engels in het primair onderwijs, hoogbegaafdheid, nieuwe studies en opleidingen, regionale samenwerking, passend onderwijs, bijzondere projecten, scholenfusies, doorlopende leerlijnen, studiekeuze, innovatie, enz.

De belangrijkste criteria zijn:  actualiteit en het  onderwerp moet voor anderen interessant zijn
Evenementen, studiedagen, congressen, conferenties e.d. krijgen een korte vermelding in de agenda.

Opinie
Onderwijs Brabant is biedt ook veel ruimte voor debat. Opiniërende bijdragen zijn welkom, mits ondertekend met naam en toenaam. Reageren op artikelen kan ook, stuur een mail naar info@onderwijsbrabant.nl. Ook voor deze bijdragen geldt dat ze met naam ondertekend moeten zijn.

Nieuwsbrief
Als u op de hoogte wilt blijven van de actuele berichten op Onderwijs Brabant, dan kunt u zich gratis abonneren op de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks behalve in de schoolvakanties.
U kunt zich aanmelden door uw naam en e-mailadres in te vullen in het aanmeldformulier in de rechterkolom. Deze database wordt alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Gebruiksvoorwaarde ©
Artikelen op Onderwijs Brabant mogen niet zonder toestemming van de redactie in extenso worden overgenomen, niet op enige andere site, noch in printvorm. Wel is het mogelijk om zonder voorafgaande toesteming 75 woorden van het bericht op uw site te plaatsen, mits er een link wordt gemaakt naar het volledige artikel op Onderwijs Brabant. Op al het materiaal op deze site berust copyright (c).

Disclaimer
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en Onderwijs Brabant is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de geboden informatie.

__________________________________________________________________________

Over Emmanuel Naaijkens

De website Onderwijs Brabant is een initiatief van Emmanuel Naaijkens (1954). Hij was van 1996 tot en met 2009 redacteur onderwijs bij het Brabants Dagblad. In die periode schreef hij tal van nieuwsartikelen, reportages, analyses en achtergrondverhalen over actuele onderwerpen in het onderwijs, vooral in het verspreidingsgebied van de krant. Van de vroeg- en voorschoolse educatie tot en met het wetenschappelijk onderwijs – en alles wat daar tussenzit.
Wekelijks schreef hij het Brabants Dagblad een column waarin hij ontwikkelingen in het onderwijs op een heldere, toegankelijke wijze in een politieke en maatschappelijke context plaatste.
Naaijkens begon zijn carrière in de journalistiek in 1975. Hij was verslaggever, plaatsvervangend chef van een stadsredactie en chef van de centrale redactie.
Op 20 januari 2010 ontving Naaijkens uit handen van de commissaris van de koningin Wim van de Donk de persoonlijke legpenning vanwege zijn verdiensten voor de onderwijsjournalistiek in Brabant.

Emmanuel Naaijkens is ook werkzaam als zelfstandig onderwijsjournalist. Hij publiceert, al dan niet in opdracht, in o.a. VO-magazine, PO-magazine, SBM (Besturenraad), PleinPrimair, Trouw, Brabants Dagblad en Didactief/Didactief Online.Hij was mede-auteur van het jubileumboek van het Beatrix College in Tilburg (2011).
Hij geeft gastlessen over mediawijsheid op middelbare scholen en op de IMC Weekendschool.

> Meer over Emmanuel Naaijkens op www.naaijkens.nl

____________________________________________________________________________

Deze site is een activiteit van Naaijkens Journalistiek
Inschrijvingsnr. KvK 17271530
BTW NL088331903B01

Deel dit artikel