21 september 2018

Schoolvakanties Brabant

Welkom op de pagina van het BRABANTS OVERLEG VAKANTIEPLANNING

Op deze pagina vindt u informatie over de schoolvakanties in Noord-Brabant. De inhoud van deze pagina valt onder verantwoordelijkheid van het Brabants Overleg Vakantieplanning (B.O.V). De contactpersonen kunt u vinden in het document hieronder ‘Deelnemers Brabants Overleg Vakantiespreiding’.

Het Brabants Overleg Vakantieplanning stelt sinds begin jaren negentig jaarlijks een advies op voor de inroostering van vakanties voor de provincie Noord-Brabant.
Het advies heeft als doel afstemming te bewerkstelligen tussen schoolvakanties in de regio’s, zodat gezinnen en bedrijven niet onnodig met verschillende vakantieperiodes worden geconfronteerd.

Deze pagina is niet alleen bestemd voor directies van scholen, de schoolbesturen en de gemeenten, maar ook voor ouders en leerlingen die informatie willen met betrekking tot de schoolvakanties in de provincie Noord-Brabant.

Schoolvakanties 2018 – 2019

Jaaroverzicht 2018-2019 Definitief advies BOV vs 102017

Deelnemerslijst BOV versie oktober 2018

Mededelingen

• Het B.O.V. besluit in oktober 2018 over het advies vakantierooster 2019-2020.Na dit besluit volgt plaatsing op deze site.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over het advies vakantierooster van het B.O.V. dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon uit uw regio (zie deelnemerslijst).

Het B.O.V. hoopt met deze pagina op Onderwijs Brabant een bijdrage te leveren aan de uniformiteit en duidelijkheid met betrekking tot de schoolvakanties in Noord-Brabant.

Gijs van Wijlen
Voorzitter B.O.V.

[Deze pagina is laatst bijgewerkt op 15 april 2018]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit artikel