20 augustus 2019

Schoolvakanties Brabant 2019 – 2020

Welkom op de pagina van het BRABANTS OVERLEG VAKANTIEPLANNING

Op deze pagina vindt u informatie over de schoolvakanties in Noord-Brabant. De inhoud van deze pagina valt onder verantwoordelijkheid van het Brabants Overleg Vakantieplanning (B.O.V). De contactpersonen kunt u vinden in het document hieronder ‘Deelnemers Brabants Overleg Vakantiespreiding’.

Het Brabants Overleg Vakantieplanning stelt sinds begin jaren negentig jaarlijks een advies op voor de inroostering van vakanties voor de provincie Noord-Brabant.
Het advies heeft als doel afstemming te bewerkstelligen tussen schoolvakanties in de regio’s, zodat gezinnen en bedrijven niet onnodig met verschillende vakantieperiodes worden geconfronteerd.

Deze pagina is niet alleen bestemd voor directies van scholen, de schoolbesturen en de gemeenten, maar ook voor ouders en leerlingen die informatie willen met betrekking tot de schoolvakanties in de provincie Noord-Brabant.

Schoolvakanties 2019 – 2020

Jaaroverzicht 2019-2020 definitief BOV

Deelnemerslijst BOV versie oktober 2018

 

Mededelingen

Bij de planning van de meivakantie zijn de leden van het B.O.V. afgeweken van het advies van het ministerie aangaande de tweede week meivakantie.

Het ministerie heeft geadviseerd om naast de reeds vastgestelde week van 27 april tot en met 1 mei (week 18) bij de keuze voor twee weken meivakantie de week van 4 mei tot en met 8 mei (week 19) daar aan toe te voegen. Echter het College voor Toetsen en Examens heeft bij het vaststellen van het examenrooster 2020 examens gepland op 7 en 8 mei. Deze dagen vallen in week 19. De scholen voor VO kunnen week 19 dus niet (volledig) opnemen in hun vakantieplanning omdat het onmogelijk is om maar een deel van het team in deze week in te zetten. Daarnaast plannen veel VO-scholen in de dagen voorafgaand aan de examens activiteiten om hun examenleerlingen in de zogenaamde “examenmodus” te zetten.

Dit alles heeft ons doen besluiten om, wetende dat basisscholen hier mogelijk om hen moverende redenen (een lange periode van 10 weken tussen de meivakantie en grote vakantie) van gaan afwijken, het advies uit te brengen om week 17 te koppelen aan de reeds vastgestelde week meivakantie.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over het advies vakantierooster van het B.O.V. dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon uit uw regio (zie deelnemerslijst).

Gijs van Wijlen
Voorzitter B.O.V.

[Deze pagina is geactualiseerd op 27 oktober 2018]

 

 

ARCHIEF:

Jaaroverzicht 2018-2019 Definitief advies BOV vs oktober 2017

Jaaroverzicht 2017-2018 Definitef advies BOV vs 13102016

Jaaroverzicht 2016-2017 Definitief advies BOV vs 15102015 CORR

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit artikel