27 september 2023

Schoolvakanties Brabant 2023 – 2024

Welkom op de pagina van het BRABANTS OVERLEG VAKANTIEPLANNING

Op deze pagina vindt u informatie over de schoolvakanties in Noord-Brabant. De inhoud van deze pagina valt onder verantwoordelijkheid van het Brabants Overleg Vakantieplanning (B.O.V). De contactpersonen kunt u vinden in het document hieronder ‘Deelnemers Brabants Overleg Vakantiespreiding’.

Het Brabants Overleg Vakantieplanning stelt sinds begin jaren negentig jaarlijks een advies op voor de inroostering van vakanties voor de provincie Noord-Brabant.
Het advies heeft als doel afstemming te bewerkstelligen tussen schoolvakanties in de regio’s, zodat gezinnen en bedrijven niet onnodig met verschillende vakantieperiodes worden geconfronteerd.

Deze pagina is niet alleen bestemd voor directies van scholen, de schoolbesturen en de gemeenten, maar ook voor ouders en leerlingen die informatie willen met betrekking tot de schoolvakanties in de provincie Noord-Brabant.

Schoolvakanties 2022 – 2023

Bestanden downloaden:

Deelnemerslijst BOV versie okt 2022 (002)

Jaaroverzicht BOV 2023 – 2024

Toelichting vakantie 2023 – 2024

Bij de planning hebben de leden van het B.O.V. het advies van het ministerie aangehouden. Ook voor het schooljaar 2023 – 2024 gaan we uit van de wens van veel scholen om een tweede week meivakantie in te plannen. Bij het plannen van deze tweede week dient er steeds gekeken te worden naar de planning van de centraal schriftelijke eindexamens in het voortgezet onderwijs. Van de start van het examen tot en met de afronding van de tweede termijn zijn 10 weken nodig. Bij de planning hiervan kijkt men naar het moment waarop de eerste regio start met de grote vakantie. De voorgeschreven meivakantie is van 29 april tot en met 3 mei (week 18). Het B.O.V. adviseert dit jaar om daar de week van 22 april tot en met 26 april (week 17) aan toe te voegen. De belangrijkste reden hiervoor is dat er in  week 20 de centraal schriftelijke examens zijn gepland. Omdat in schooljaar 23/24 zowel de feestdagen Koningsdag als bevrijdingsdag in het weekend vallen, is ons advies de dag na hemelvaart (10 mei) voor zowel de leerling als onderwijscollega’s als (rooster-) vrije dag in te plannen.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over het advies vakantierooster van het B.O.V. dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon uit uw regio (zie deelnemerslijst).

Juliën Koog
Voorzitter B.O.V.

[De inhoud op deze pagina is geactualiseerd op 31 oktober 2022]

 

ARCHIEF – bestanden downloaden

Jaaroverzicht 2022-2023 definitief BOV

Jaaroverzicht 2021 – 2022 definitief BOV

Jaaroverzicht 2020 – 2021 definitief BOV

Jaaroverzicht 2019-2020 definitief BOV

Jaaroverzicht 2018-2019 Definitief advies BOV vs oktober 2017

Jaaroverzicht 2017-2018 Definitef advies BOV vs 13102016

Jaaroverzicht 2016-2017 Definitief advies BOV vs 15102015 CORR

 

Deel dit artikel