19 januari 2020

Schoolvakanties Brabant 2020 – 2021

Welkom op de pagina van het BRABANTS OVERLEG VAKANTIEPLANNING

Op deze pagina vindt u informatie over de schoolvakanties in Noord-Brabant. De inhoud van deze pagina valt onder verantwoordelijkheid van het Brabants Overleg Vakantieplanning (B.O.V). De contactpersonen kunt u vinden in het document hieronder ‘Deelnemers Brabants Overleg Vakantiespreiding’.

Het Brabants Overleg Vakantieplanning stelt sinds begin jaren negentig jaarlijks een advies op voor de inroostering van vakanties voor de provincie Noord-Brabant.
Het advies heeft als doel afstemming te bewerkstelligen tussen schoolvakanties in de regio’s, zodat gezinnen en bedrijven niet onnodig met verschillende vakantieperiodes worden geconfronteerd.

Deze pagina is niet alleen bestemd voor directies van scholen, de schoolbesturen en de gemeenten, maar ook voor ouders en leerlingen die informatie willen met betrekking tot de schoolvakanties in de provincie Noord-Brabant.

Schoolvakanties 2020 – 2021

Deelnemerslijst BOV versie oktober 2019

Jaaroverzicht 2020 – 2021 definitief BOV

Opmerking: in bovenstaand jaaroverzicht is een kleine correctie aangebracht. Het betreft een aanpassing van de dag van 30 september en van een woensdag naar een donderdag. [22 oktober 2019]

 

Mededelingen

Bij de planning hebben de leden van het B.O.V. het advies van het ministerie aangehouden. Ook voor het schooljaar 2020 – 2012 gaan we uit van de wens van veel scholen om een tweede week meivakantie in te plannen. Bij het plannen van deze tweede week dient er steeds gekeken te worden naar de planning van de centraal schriftelijke eindexamens in het voortgezet onderwijs. Van de start van het examen tot en met de afronding van de tweede termijn zijn 10 weken nodig. Bij de planning hiervan kijkt men naar het moment waarop de eerste regio start met de grote vakantie.  

De voorgeschreven meivakantie is van 3 mei tot en met 7 mei (week 18). Het B.O.V. adviseert dit jaar om daar de week van 10 mei tot en met 14 mei (week 19) aan toe te voegen.. Er zijn verschillende redenen voor deze keuze. Allereerst zijn er in deze week geen examens gepland. Ten tweede wordt door deze keuze voorkomen dat er een lange periode ontstaat van 11 weken tussen de meivakantie en de grote vakantie. Ook is als reden genoemd dat hierdoor voorkomen wordt dat we na de meivakantie nog twee gebroken weken  hebben. Dat wordt nu beperkt tot één ( 2e pinksterdag).

We zijn ons bewust dat voor de voorbereiding van de examenleerlingen het beter zou zijn geweest als er nog ruimte zou zijn vlak voor de start van examens. Het staat scholen voor voortgezet onderwijs vrij om hiervoor (gedeeltelijk) af te wijken van het advies. Het feit echter dat de afgelopen jaren in ons advies steeds de basisscholen hebben moeten schuiven, is voor ons een bijkomende reden geweest om bovenstaande keuze te maken.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over het advies vakantierooster van het B.O.V. dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon uit uw regio (zie deelnemerslijst).

Gijs van Wijlen
Voorzitter B.O.V.

 

[Deze pagina is geactualiseerd op 17 oktober 2019]

 

ARCHIEF:

Jaaroverzicht 2019-2020 definitief BOV

Jaaroverzicht 2018-2019 Definitief advies BOV vs oktober 2017

Jaaroverzicht 2017-2018 Definitef advies BOV vs 13102016

Jaaroverzicht 2016-2017 Definitief advies BOV vs 15102015 CORR

 

Deel dit artikel