14 april 2024

Schoolvakanties Brabant 2024 – 2025

Welkom op de pagina van het BRABANTS OVERLEG VAKANTIEPLANNING

Op deze pagina vindt u informatie over de schoolvakanties in Noord-Brabant. De inhoud van deze pagina valt onder verantwoordelijkheid van het Brabants Overleg Vakantieplanning (B.O.V). De contactpersonen kunt u vinden in het document hieronder ‘Deelnemers Brabants Overleg Vakantiespreiding’.

Het Brabants Overleg Vakantieplanning stelt sinds begin jaren negentig jaarlijks een advies op voor de inroostering van vakanties voor de provincie Noord-Brabant.
Het advies heeft als doel afstemming te bewerkstelligen tussen schoolvakanties in de regio’s, zodat gezinnen en bedrijven niet onnodig met verschillende vakantieperiodes worden geconfronteerd.

Deze pagina is niet alleen bestemd voor directies van scholen, de schoolbesturen en de gemeenten, maar ook voor ouders en leerlingen die informatie willen met betrekking tot de schoolvakanties in de provincie Noord-Brabant.

Schoolvakanties 2024 – 2025

Bestanden downloaden:

Jaaroverzicht BOV 2024 – 2025

Deelnemerslijst BOV versie okt 2023

Toelichting vakantie 2024 – 2025

Bij de planning hebben de leden van het B.O.V. het advies van het ministerie aangehouden. Ook voor het schooljaar 2024 – 2025 gaan we uit van de wens van veel scholen om een tweede week meivakantie in te plannen. Bij het plannen van deze tweede week dient er steeds gekeken te worden naar de planning van de centraal schriftelijke eindexamens in het voortgezet onderwijs. Van de start van het examen tot en met de afronding van de tweede termijn zijn 10 weken nodig. Bij de planning hiervan kijkt men naar het moment waarop de eerste regio start met de grote vakantie. De voorgeschreven meivakantie is van 28 april tot en met 5 mei (week 18, inclusief bevrijdingsdag in week 19). Het B.O.V. adviseert dit jaar om daar de week van 21 april tot en met 25 april (week 17) aan toe te voegen. De belangrijkste reden hiervoor is dat er in  week 19 de centraal schriftelijke examens zijn gepland. Omdat in schooljaar 24/25 2e paasdag in de meivakantie valt, is ons advies de dag na hemelvaart (30 mei 2025) voor zowel de leerling als onderwijscollega’s als (rooster-) vrije dag in te plannen. Hiermee behouden we nog 1 vrije dag (we zetten 190 schooldagen in, terwijl we er minimaal 189 dienen te verzorgen). Ons advies is deze dag in te zetten op goede vrijdag, de dag voor de start van de meivakantie.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over het advies vakantierooster van het B.O.V. dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon uit uw regio (zie deelnemerslijst).

Met vriendelijke groet,

Juliën Koog
Voorzitter B.O.V.

[De inhoud van deze pagina is geactualiseerd op 26 oktober 2023]

 

ARCHIEF – bestanden downloaden

Jaaroverzicht BOV 2023 – 2024 definitief BOV

Jaaroverzicht 2022-2023 definitief BOV

Jaaroverzicht 2021 – 2022 definitief BOV

Jaaroverzicht 2020 – 2021 definitief BOV

Jaaroverzicht 2019-2020 definitief BOV

Jaaroverzicht 2018-2019 Definitief advies BOV vs oktober 2017

Jaaroverzicht 2017-2018 Definitef advies BOV vs 13102016

Jaaroverzicht 2016-2017 Definitief advies BOV vs 15102015 CORR

 

Deel dit artikel