23 mei 2024

Lik op stuk bij agressie tegen docenten

 

DEN HAAG | NIEUWS | Bij geweld tegen docenten en ander onderwijspersoneel zullen openbaar ministerie en politie waar mogelijk reageren met lik op stukbeleid. Het is een van de maatregelen van de overheid om agressie tegen functionarissen met een publieke functie, zoals in het onderwijs, tegen te gaan. Aan opsporing en vervolging van verdachten wordt een hoge prioriteit gegeven.

Het afgelopen jaar heeft een reeks incidenten tegen functionarissen met een publieke functie (zoals brandweerlieden, ambulancepersoneel, verpleegkundigen, receptionisten en personeel in het openbaar vervoer) de aandacht van de media getrokken. Vanuit de Tweede Kamer is aangedrongen op een effectief optreden tegen verdachten die zich aan agressie jegens deze groep werkers schuldig maken. Dat heeft nu geleid tot eenduidige landelijke afspraken van het openbaar ministerie en de politie, zo heeft minister van Justitie Hirsch Ballin bekendgemaakt.

Uit onderzoek van het Centrum School en Veiligheid blijkt dat de meeste personeelsleden in het onderwijs zich doorgaans veilig voelen, een beeld dat al enkele jaren stabiel is. Sinds de moord op de conrector van het Terra College in Den Haag in 2004 zijn er vele tientallen miljoenen geïnvesteerd in de veiligheid op en om scholen.
Niettemin krijgen ook docenten, conciërges en andere functionarissen te maken met uitingen van fysieke of verbale agressie, belaging, intimidatie en bedreiging.  Ze staan vooral bloot aan uitschelden, pesten en bedreigingen, ook door ouders. Een klein percentage van het personeel had in het verleden te maken met zwaar fysiek geweld.

Doel van de landelijke afspraken is het eenvoudig, effectief en snel afhandelen van dit soort incidenten. Het is onder meer mogelijk dat de werkgever aangifte doet van geweld tegen een werknemer. Het openbaar ministerie ondersteunt het slachtoffer bij het uitoefenen van zijn rechten, waaronder het verhalen van schade op de dader. Bovendien zal er nadrukkelijk ruchtbaarheid worden gegeven aan incidenten en de opsporing en vervolging van de dader(s).

Deel dit artikel