24 april 2024

Opknapbeurt 375 schoolgebouwen

DEN HAAG | NIEUWS  | Ruim 250 middelbare scholen, verdeeld over 375 schoolgebouwen, hebben samen bijna 51 miljoen euro subsidie gekregen van OCW om hun huisvesting te verbeteren. Het gaat om een maatregel in het kader van de bestrijding van de economische crisis. Omdat de subsidieverlening op basis van co-financiering geschiedt, betekent dit een impuls voor de bouwwereld van ruim 85 miljoen euro.

De maatregel van het kabinet is tevens bedoeld om de duurzaamheid van de onderwijshuisvesting te bevorderen. Het geld kan ingezet worden voor energiebesparing, maar ook om de kwaliteit van het binnenmilieu in de scholen te verbeteren.
Leerlingen en docenten werken daardoor in een prettiger klimaat en dat komt de leerprestaties ten goede. Uit onderzoek is bekend dat er een relatie is tussen het effect van onderwijs in lokalen die goed geventileerd zijn en waar te weinig frisse lucht binnenkomt.  

De verdeelsleutel voor deze subsidie was dat OCW zestig procent van de kosten voor haar rekening neemt, en dat de school, al dan niet met steun van de gemeente, veertig procent ophoest. Voor het systeem van co-financiering is bewust gekozen. De overheid heeft zo de garantie dat de school pas echt een aanvraag indient als die daadwerkelijk belang heeft bij de investering.

Deel dit artikel