19 april 2024

Rechter wijst voorrang voor Amsterdamse kinderen af

AMSTERDAM | NIEUWS | Amsterdamse kinderen krijgen geen streepje voor ten opzichte van kinderen uit de regio bij het inschrijven voor een plek op een middelbare school. De rechter heeft dat maandag 8 maart bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam. De stichting overweegt nu een bodemprocedure aan te spannen.

Net als in veel andere gemeenten moet er in Amsterdam geloot worden als het aantal aanmeldingen voor middelbare scholen het aantal beschikbare plaatsen overstijgt. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen kinderen die in Amsterdam wonen, of in de nabije regio. De stichting vindt dat Amsterdamse kinderen voorrang moeten hebben omdat in populaire middelbare scholen in omliggende gemeenten wel het principe hanteren van ‘eigen inwoners eerst’.

Volgens de stichting, die de belangen van ruim vierhonderd ouder behartigt, mag op grond van rechtsgelijkheid in Amsterdam diezelfde maatregel worden toegepast. Maar de voorzieningenrechter ging niet mee in die gedachtegang. Hij liet daarbij meewegen dat de Amsterdamse scholen een regiofunctie hebben, zoals de betrokken scholen en de gemeente in hun verweer gesteld hadden. Ook overwoog hij dat het recht op een vrije schoolkeuze niet betekent dat een kind ook altijd daadwerkelijk geplaatst wordt op de school die als eerste keuze uit de bus is gerold.

Uit het vonnis blijkt dat afgelopen jaar ongeveer 7000 kinderen zijn geplaatst op de Amsterdamse middelbare scholen. Daarvan zijn er ongeveer 900 afkomstig uit omliggende gemeenten (ongeveer 13%). Bij de eerste lotingsronde is negentig procent van de kinderen op de school van eerste voorkeur is geplaatst. Voor ongeveer 700 kinderen gold dus dat zij zich voor een andere school moesten aanmelden. Vervolgens heeft in Amsterdam geen tweede loting plaatsgevonden. Het heeft enige weken geduurd voordat alle kinderen op een school waren geplaatst.

Deel dit artikel