27 mei 2024

Taalfoutje bedankt?

OPINIE | UILTJE | Een tien voor een examen aardrijkskunde dat vol staat met taal- en spelfouten? Ja dat kan, volgens de regels van het centraal examen. Want het doel van het examen aardrijkskunde is immers om de kennis en vaardigheden in dit vakgebied te toetsen. Dus als de leerling een briljant antwoord geeft over de werking van een vulkaan, om maar eens een actueel voorbeeld te noemen, dan doet het er niet toe dat de leerling voortdurend in de fout gaat met d’s en t’s. Alleen bij het vak Nederlands komt het aan op correcte taal en spelling.

Klinkt logisch, maar het zit ons toch niet echt lekker. Dat vonden de Kamerleden Jan Jacob van Dijk (CDA) en Jasper van Dijk (SP) ook. Bij de behandeling van het wetsvoorstel dat de streefniveaus voor taal en rekenen vastlegt, dienden ze daarom een motie in waarin het kabinet de opdracht krijgt te onderzoeken of correct taalgebruik niet bij álle vakken in het cijfer moet doorklinken. De staatssecretaris sputterde wat tegen, en niet helemaal onbegrijpelijk want het maakt het corrigeren van de examens een stuk zwaarder.

Maar goed, dat onderzoek komt er. Tenminste, als de motie staatsrechtelijk door de beugel kan. Want in de tekst van die motie staat een fout. Daar wordt namelijk verwezen naar de Commissie Meijering, maar de goede man heet Meijerink. Toch een beetje pijnlijk in een tekst die gaat over fouten in de antwoorden bij examens. Maar ach, wie zonder zonde is….

Deel dit artikel