20 juni 2024

Computersysteem scholen nooit waterdicht

DEN HAAG | NIEUWS | Het is een illusie te verwachten dat de beveiliging van een computersysteem op een school helemaal waterdicht kan zijn. Dat verdraagt zich niet helemaal met het open karakter dat een computersysteem binnen een school in principe heeft. Wel kan een school de beveiliging optimaliseren door de leeromgeving en de administratie (zoals het bijhouden van cijfers) te scheiden.

Dat schrijft demissionair minister Rouvoet (Onderwijs) in antwoord op vragen van de CDA-kamerleden De Vries en Biskop naar aanleiding van berichten dat leerlingen gemakkelijk computernetwerken kunnen kraken, zodat ze bijvoorbeeld inzicht hebben in proefwerken, cijfers kunnen aanpassen of roosters kunnen wijzigen. Volgens de minister gaat het om incidenten, die zich niet alleen in de digitale wereld voordoen. Maar dat neemt voor hem niet weg dat een adequate beveiliging van computernetwerken op zijn plaats is.

De aandacht moet echter niet alleen gaan naar technische oplossingen, maar ook naar het maken van afspraken tussen docenten en leerlingen over het gebruik van het systeem en wat de consequenties zijn bij misbruik of wangedrag. Zo kan een leerling die zich misdragen heeft de toegang tot de ict-voorzieningen op school ontzegd worden.

Niet op slot

Maar een computersysteem in het onderwijs is tevens een open leeromgeving waarin leerlingen en docenten met elkaar en met de buitenwereld communiceren. ‘Systemen kunnen daarom niet simpelweg op slot zoals bij banken, verzekeraars of private ondernemingen. Daarnaast zijn leerlingen in het middelbaar onderwijs onderdeel van de

organisatie. Het betreft een groep slimme, jonge mensen met veel tijd, veelal behoorlijke ict-kennis, de drang om zich te bewijzen en een zich nog ontwikkelend normbesef’, aldus de minister.

Deel dit artikel