1 maart 2024

Minister: Scholen hebben rol in tegengaan overgewicht leerlingen

DEN HAAG | NIEUWS | Er is een einde gekomen aan een decennialange periode dat de lengte van jongeren almaar toenam. Uit onderzoek van TNO blijkt dat sinds 1997 de eindlengte van jongeren vrijwel stabiel is, maar hun gewicht is wel toegenomen. Demissionair minister Rouvoet (Onderwijs, Jeugd en Gezin) maakt zich zorgen over deze trend en roept onder meer scholen op om het probleem mee aan te pakken.

Het beeld dat jongeren in toenemende mate met overgewicht kampen blijkt uit de resultaten van de vijfde Landelijke Groeistudie van TNO. Al vanaf 1955 houdt TNO bij hoe de lengtegroei bij jongeren zich ontwikkelt. Ruim een halve eeuw geleden was de gemiddelde eindlengte van autochtone jongens 176 cm en van meisjes 163 cm. Nu is dat respectievelijk 183,8 cm en 170,7 cm. Nederlanders zijn daarmee de langste mensen ter wereld.

Maar de groei naar boven heeft nu plaats gemaakt voor een groei in de breedte, met name onder allochtone kinderen is er sprake van een ernstig probleem. Van de autochtone jongens heeft 13,3% overgewicht, bij de meisjes is 14,9%. Bij Turkse jongens en meisjes gaat het om respectievelijk 32,5% en 31,7% en bij Marokkaanse jongens en meisjes om 25,2% en 29,1%. Ook obesitas (ernstige vorm van overgewicht) is toegenomen, gemiddeld 3% van alle jongeren worstelt met dat probleem. 

Covenant onderwijs

In de bestrijding van overgewicht hebben de gemeenten een voortrekkersrol. Samen met instellingen in buurten en wijken en het onderwijs moeten zij dit probleem aanpakken. Minister Rouvoet roept gemeenten op om aan te haken bij het actieplan JOGG: Jongeren Op Gezond Gewicht. In de vier grote gemeenten heeft die aanpak volgens Rouvoet tot zichtbare resultaten geleid, mede door de betrokkenheid van scholen.

Alle instellingen in po, vo en mbo hebben via hun vertegenwoordigende organisaties vorig jaar een convenant ondertekend om de strijd aan te binden met overgewicht bij leerlingen. In dat convenant zijn afspraken gemaakt over o.a. het gebruik van lesmethodes, het voedsel in de schoolkantines, het dagelijks aanbieden van minimaal 1 uur sport en bewegen en het signaleren en zonodig doorverwijzen van leerlingen met gewichtsproblemen naar de jeugdgezondheidszorg.

In 2015 moeten de onderwerpen gezonde voeding, beweging en het maken van gezonde keuzes structureel verankerd zijn in het schoolbeleid, zo is vastgelegd in het convenant.

[Juni 2010]

Deel dit artikel