20 juli 2024

Excellente kleurrijke basisschool De Grebbe geeft strijd tegen segregatie op

Basisschool De Grebbe in Bergen op Zoom.

OPNIEUW ACTUEEL | Minister van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) heeft aangekondigd dat ze een punt zet achter het beleid om segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Het werkt niet en scholen kunnen beter inzetten op verbetering van kwaliteit. De excellente, kleurrijke basisschool De Grebbe in Bergen op Zoom gaf afgelopen zomer zelf de strijd op. 

BERGEN OP ZOOM | NIEUWS | De kwaliteit van het onderwijs op de protestants-christelijke basisschool De Grebbe in Bergen op Zoom is excellent. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg en oud-onderwijsinspecteur Joop Smits naar de onderwijskwaliteit op 95 scholen in Brabant. De Grebbe is een kleurrijke school met 95 procent allochtone leerlingen, vooral van Turkse en Marokkaanse afkomst.

Directeur Lia Vermeulen is verrast door de uitkomst van het onderzoek. “Van de scholen in het onderzoek hebben er slechts acht het predicaat excellent gekregen, en daar horen wij bij. Dan zijn we toch wel trots, al wisten we natuurlijk wel dat we goed bezig zijn”. Het oordeel is gevormd door te kijken naar het niveau van de leerlingen aan het begin van de basisschool en het niveau dat bereikt is aan het einde van groep 8.

Gemeten zijn de opbrengsten op het gebied van technisch en begrijpend lezen en rekenen. De Grebbe slaagt erin veel leerwinst te boeken, in vergelijking met scholen die eenzelfde leerlingenpopulatie hebben, dus met veel leerlingen die met een achterstand de basisschool instromen. Hoe krijgt de school dat voor elkaar, is de vraag aan directeur Vermeulen.

Opbrengstgericht

“Door hard te werken, maar dat is niet de enige verklaring want dat geldt ook voor andere scholen. We werken efficiënt en opbrengstgericht, en dat doen we volgens een bepaalde cyclus. We volgen de resultaten van onze leerlingen nauwgezet, we zetten er als team onze schouders onder. We bespreken onderling onze aanpak, wat werkt wel en wat niet. We maken gebruik van protocollen. We evalueren en we staan open voor elkaars opmerkingen met als doel dat het onderwijs op onze school nog beter wordt.”Op De Grebbe houden ze het belang van de kinderen goed voor ogen, vanuit het besef dat alleen een maximale inspanning van de leerkrachten de kans van kinderen in de maatschappij kan vergroten. Van de ongeveer 140 leerlingen heeft ruwweg driekwart het (nieuwe) leerlingengewicht 1.2. Dat wil zeggen dat de ouders laagopgeleid zijn.

‘Directeur: Wij steken onze energie liever in onderwijs’

De samenstelling van de leerlingenpopulatie is tot op zekere hoogte een afspiegeling van de wijk, maar veel autochtone kinderen kiezen toch voor een school buiten de eigen buurt. Directeur Vermeulen vindt dat jammer, maar het is niet anders. “Er wordt veel gesproken over het tegengaan van segregatie, maar het leidt nergens toe. Ik heb me er bij neergelegd, liever steek ik mijn energie in het onderwijs aan onze leerlingen, daar zijn zij het meest bij gebaat. Omdat we een tamelijk homogene samenstelling hebben, kun je je gemakkelijker concentreren op die punten die voor deze leerlingen belangrijk zijn.”

Verlenging onderwijstijd

En de school staat nadrukkelijk open voor nieuwe initiatieven. De Grebbe doet mee aan het landelijke proefproject verlenging onderwijstijd. Dat houdt onder meer in dat de kinderen in de boven per week 3 uur extra les krijgen in taal en rekenen. Deelname van de leerlingen is op basis van vrijwilligheid, maar alle ouders hebben ermee ingestemd. En dat is volgens de directeur een teken dat de ouders het belang onderschrijven dat hun kinderen zo goed mogelijk hun talenten kunnen ontwikkelen.

Basisschool De Grebbe valt onder het bestuur Lowys Porquin, stichting voor katholiek en protestants-christelijk basisonderwijs in Bergen op Zoom en omgeving.
[Ook gepubliceerd in nieuwsbrief Besturenraad]

► Lees hier: De Grebbe wint Nationale Onderwijsprijs 2011

► Lees ook het interview met          oud-inspecteur Joop Smits

Deel dit artikel