19 juni 2024

Basisschool mag niet sponsoren met overheidsgeld

DEN HAAG | NIEUWS | De Stichting Meerwerf Basisscholen in Den Helder moet de sponsoring van de plaatselijke basketbalclub stopzetten. Het ondersteunen van de club gebeurt (deels) uit de rijksbekostiging en dat is in strijd met artikel 148 van de Wet op het Primair Onderwijs. Hoewel het maar om een bedrag van 8000 euro op jaarbasis gaat, vindt staatssecretaris Dijksma dat ongewenst.

De bewindsvrouw schrijft dit in antwoord op vragen van de PvdA-kamerleden Depla en Kranenveldt. Het is al voor het derde jaar dat de stichting, die elf basisscholen bestuurt, een sponsorcontract heeft  met basketbalclub Seals Den Helder. Als tegenprestatie mogen leerlingen van de Meerwerf Scholen meedoen aan allerlei sportieve activiteiten en wordt de naam van de stichting vermeld op reclame-uitingen van de club. Hoewel de staatssecretaris het zeer waardeert dat de stichting op deze manier leerlingen wil aanzetten tot bewegen, is de financiering voor haar onacceptabel.

“Ik vind het daarom wenselijk dat de Stichting Meerwerf Basisscholen de samenwerking met de Basketbalstichting Seals in deze vorm zo spoedig mogelijk beëindigt. Er zijn ook andere vormen van samenwerking denkbaar die zowel de gezondheid van de leerlingen als de kennismaking met de basketbalsport ten goede komen, zonder dat daarbij gelden uit de rijksbijdrage worden ingezet voor reclame-uitingen op en om het veld”, aldus Dijksma. De inspectie neemt de zaak in onderzoek. Mogelijk gaat Dijksma het geld terugvorderen. Als blijkt dat ook andere scholen met rijksgeld activiteiten sponsoren, dan zal de inspectie ook daar in actie komen.

[Januari 2010]

Brochure inspectie over sponsoring

Deel dit artikel