23 mei 2024

BON wil einde aan ‘doorgeschoten autonomie’

DEN HAAG | NIEUWS | De vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) wil dat het fenomeen werkgever uit het onderwijs verdwijnt. Iedereen die in de sector werkt is in dienst van de overheid. Er moet een einde komen ‘aan de doorgeschoten autonomie van onderwijsinstellingen’. Dit is een van de kernpunten in het Deltaplan Onderwijs dat BON afgelopen zaterdag tijdens haar jaarvergadering heeft gepresenteerd.

Volgens BON is zo’n plan nodig om de vele tekortkomingen van het onderwijsstelsel grondig aan te pakken en de ambitie waar te maken dat het Nederlandse onderwijs in de top vijf van de wereld komt te staan. En dat laatste geldt zowel voor wetenschappers als voor metselaars en lassers. BON meent dat het onderwijs in een deplorabele toestand verkeert.

Een van de oorzaken is volgens deze belangenorganisatie dat de schoolbesturen teveel macht hebben gekregen en er alleen nog maar op uit zijn om hun eigen positie te versterken, dat geldt ook voor bestuurders persoonlijk. BON wil met het Deltaplan bereiken dat de overheid de zeggenschap over de kwaliteit van het onderwijs weer helemaal naar zich toetrekt.

Iedereen in cao

Het onderscheid tussen werkgevers en werknemers moet verdwijnen; ook de hoogste leidinggevenden moeten onder de cao vallen. De PO- VO- MBO- en HBO-raad, alsmede de VSNU mogen alleen nog maar adviseren als het aan BON ligt. Opleidingen moeten Docentenraden krijgen ‘die het ultieme beslissingsrecht over onderwijsgerelateerde zaken hebben’. Onder bepaalde voorwaarden mag deze raad zich ook uitspreken over de aanstelling van directies en bestuurders.

Het beroepsonderwijs moet volgens het Deltaplan van BON helemaal op de schop, zowel inhoudelijk als organisatorisch. De ROC’s dienen als grootschalige opleidingsinstituten ontmanteld te worden. Gezien de grote tekorten aan leraren mag van BON iedereen die op verantwoorde wijze les kan geven voor de klas staan – als tijdelijke noodmaatregel.

[Voorjaar 2010]

Deel dit artikel