22 juli 2024

Universiteit moet drempels slechten voor student met handicap

DEN HAAG | NIEUWS | Hogescholen en universiteiten krijgen de wettelijke plicht om obstakels weg te nemen die de toegankelijkheid beperken voor studenten met een handicap. Naar schatting 50.000 tot 60.000 studenten kampen met een fysieke of psychische functiebeperking. Er is echter niet één instelling die nu volledig voldoet aan de eisen die de Onderwijsinspectie stelt ten aanzien van de toegankelijkheid.

Demissionair staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs) gaat daarom de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor studenten met een beperking opnemen als een eis in het accreditatiestelsel. Ze reageert met deze maatregel op het rapport Onbelemmerd Studeren van de Onderwijsinspectie. In dat rapport brengt de inspectie in beeld welke voorzieningen en mogelijkheden hogescholen en universiteiten nu bieden.

De conclusie is dat het onderwerp steeds meer aandacht krijgt van de instellingen, maar dat er in de praktijk grote verschillen zijn als het gaat om het formuleren van beleid en het treffen van maatregelen. Ook tussen opleidingen van een en dezelfde instelling loopt de situatie soms erg uiteen, heeft de inspectie vastgesteld. De conclusie is dan ook dat er nog veel moet gebeuren en dat nog lang niet alle instellingen een beroep doen op de subsidie die de overheid beschikbaar stelt om de drempels weg te nemen.

Beperking

In totaal kampt ongeveer 15 procent van de studenten met een beperking. Dat aard van de beperking is zeer uiteenlopend: moeite met concentreren, dyslexie, slaapstoornissen, angst/paniekproblemen, autisme, chronische ziekte en chronische vermoeidheid, beperkt kunnen zien, horen of bewegen, enz. De meeste beperkingen van studenten zijn niet zichtbaar. Voor een deel van de studenten is de beperking aanleiding om in het eerste jaar van de opleiding al te stoppen met de studie. Op hogescholen komt dat vaker voor dan op universiteiten.

Inmiddels is de commissie Maatstaf aan de slag gegaan onder leiding van Margo Vliegenthart die nog deze maand met een advies komt over hoe instellingen vorm kunnen geven aan hun beleid ten aanzien van studenten met een beperking.

[Maart 2010]

Deel dit artikel