17 april 2024

Subsidie voor excellente juridische opleiding UvT

TILBURG | NIEUWS | De Tilburg Graduate Law School van de Universiteit van Tilburg (UvT) ontvangt 8 ton subsidie van NWO, de Nederlandse Oraganisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De opleiding gebruikt de subsidie onder  meer voor onderzoek naar de praktische effecten van het recht op de samenleving.

De onderzoeksschool werd geselecteerd op basis van de kwaliteit van het geboden onderwijs en vanwege de wetenschappelijke kwaliteit. De Tilburg Graduate Law School is een van de tien onderzoeksscholen die dit jaar extra subsidie ontvangen voor het Graduate Programme van NWO ter stimulering van een excellente onderwijs- en onderzoeksomgeving voor talentvolle jonge onderzoekers.

De selectiecommissie van NWO is enthousiast over het programma van de Tilburg Graduate Law School en noemt wat de onderzoeksschool gaat doen ‘opwindend’ en ‘academische voorhoede’. Op een schaal van 1 (excellent) tot 5 (matig) scoort de school 1,29.

De Tilburg Graduate Law School begeleidt jonge onderzoekers vanaf het moment dat ze zich aanmelden voor een onderzoeksmaster tot en met de promotie. Het onderzoek binnen de opleiding is vooral gericht op een interdisciplinaire bestudering van het recht en de methodologische vraagstukken die daaruit voortvloeien. Deze benadering van juridisch onderzoek, waarbij vooral wordt gekeken naar het effect van het recht op gedrag van mensen en op de samenleving als geheel, is uniek in de wereld.

Diverse interdisciplinaire onderzoeksinstituten van de UvT leveren er een bijdrage aan, zoals het International Victomology Institute (INTERVICT), het Tilburg Law and Economics Center (TILEC), het Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT) en het Research Institute for Flexicurity, Labour Market Dynamics and Social Cohesion at Tilburg University (ReflecT). Het onderzoek wordt niet alleen uitgevoerd door juristen, maar ook door economen, psychologen en ethici. 

Het juridische onderzoek van de Faculteit Rechtswetenschappen heeft de hoogste beoordeling ontvangen bij de landelijke onderzoeksvisitatie voor rechtswetenschappelijk onderzoek. Zowel de kwaliteit van de onderzoeksprogramma’s als onderzoeksorganisatie- en beleid werden beloond met de hoogste scores. Daarmee wordt de positie van Tilburg  als de leidende juridische onderzoeksfaculteit in Nederland bevestigd. 

 

Volgens de Evaluatiecommissie Rechtswetenschappelijk Onderzoek is het succes van het Tilburgse onderzoek voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het systeem van interne Competitieve OnderzoeksFinanciering (COF), maar ook aan de geboden kwaliteitszorg en de inzet van de onderzoeksleiding. De commissie gaf de maximale waardering (5 uit 5) voor missie en strategie, kwaliteitszorg, vermogen tot vernieuwing en leiding, aansturing en begeleiding van onderzoekers. Geen andere universiteit kreeg zo’n hoge score. De commissie zag haar beoordeling bevestigd in de vooraanstaande internationale positie van de faculteit, het vermogen van de faculteit om externe financiering te verwerven – zodanig dat medewerkers meer tijd voor onderzoek hebben – en het positieve onderzoeksklimaat dat de faculteit intern heeft weten te creëren.
[Bron: Persbericht]

Deel dit artikel