20 juli 2024

Mbo-school SintLucas in Boxtel trekt taal- en rekendocenten aan

BOXTEL | NIEUWS | SintLucas in Boxtel (vakschool, mbo) zet in het nieuwe schooljaar twee docenten met een pabo-achtergrond in om het taal- en rekenonderwijs te verbeteren. Deze docenten moeten er voor zorgen dat de studenten tenminste de minimumniveaus bereiken die de overheid voorschrijft.

SintLucas denkt dat juist deze docenten in staat zijn om bij de studenten ‘het kwartje te doen vallen’ wat Nederlands en rekenen betreft. In het mbo moeten de leerlingen op niveau 4 vanaf het studiejaar 2013 – 2014 centraal examens Nederlands en rekenen afleggen. Dat betekent dat leerlingen die dit studiejaar aan hun opleiding beginnen voor het eerst te maken hebben met het te bereiken referentieniveau 3F.

Vanuit het mbo is de zorg geuit dat als gevolg van deze verscherpte eisen een deel van de studenten mogelijk geen diploma zal behalen. Frank Heezemans, de voorzitter van de examencommissie van SintLucas, vroeg aandacht voor dit probleem, tijdens een bezoek van demissionair staatssecretaris Van Bijsterveldt aan de school in Boxtel, kort voor de zomervakantie.

Talentvolle studenten

Hij noemde als voorbeeld hele talentvolle leerlingen die zakken omdat ze bijvoorbeeld een 4 voor hun rekenexamen hebben. “We hebben enkele voorbeelden van deze leerlingen op onze school. Ze zijn wel goed in andere vakken zijn en ze zijn erg creatief, maar vanwege deze eis zouden ze het niet redden”, aldus Heezemans.

Samen met zijn collega´s heeft hij de eerstejaars van het afgelopen studiejaar getest op welk niveau zij zaten. Daaruit kwam naar voren dat 60 procent van de leerlingen op het niveau zat van eind groep 8 van de basisschool. Veertig procent voldeed daar niet aan. SintLucas is er wel van overtuigd dat met een intensief taal- en rekenprogramma de meeste leerlingen aan de referentieniveaus zullen voldoen.  

De staatssecretaris liet blijken begrip te hebben voor de zorgen, maar wil toch niet op voorhand de normen versoepelen. De bewindsvrouw beloofde dat de invoering zeer zorgvuldig zal gebeuren en dat door onder andere het afnemen van proefexamens de vinger aan pols wordt gehouden.

 Ze benadrukte tijdens haar werkbezoek dat het voor het peil van het onderwijs belangrijk is dat de basisvaardigheden rekenen en taal op orde zijn. “Daarom hebben we ook miljoenen geïnvesteerd in po, vo en mbo om de basisvaardigheden te verbeteren”. De verwachting is dat op termijn voor mbo-4 ook Engels een verplicht examenvak wordt, dit met het oog op doorstroming naar het hbo. Op SintLucas stroomt jaarlijks ruim 70 procent door naar het hbo, waarvan een deel ook in het buitenland.

Intensieve aanpak

SintLucas is een MBO-opleiding niveau 4 voor creatieve beroepen zoals grafisch vormgever, webdesigner, hoedenmaker, keramist of vakspecialist decoratie en restauratie. Er is veel ruimte voor het ontwikkelen van ondernemerschap. SintLucas (1300 leerlingen) is uitgeroepen tot de beste MBO-school van 2009.

De onderwijsaanpak op SintLucas kenmerkt zich door intensief programma dat nauw aansluit bij de echte beroepspraktijk, het levensecht leren. De school kent een strakke structuur, waarbij leerlingen meer vrijheid krijgen als ze bewezen hebben die aan te kunnen.

De staatssecretaris liet tijdens haar bezoek blijken zeer gecharmeerd te zijn van deze benadering. “Op teveel roc’s zijn leerlingen aan hun lot overgelaten, al gaat het de laatste tijd de goede kant op”, aldus de bewindsvrouw.

Op de foto: Studenten van SintLucas werken aan opdrachten in de aula van de school. © ob.nl

Deel dit artikel