15 juli 2024

Benoemingen

TILBURG | De Universiteit van Tilburg heeft prof. dr. ir. Rienk Goodijk (1956)  met ingang van 1 september 2010 benoemd tot (deeltijd)hoogleraar Governance in de (semi-)publieke sector. De leerstoel is door adviesbureau GITP gevestigd bij het Centrum voor het Bestuur van de Maatschappelijke Onderneming (CMBO) van TiasNimbas Business School te Tilburg. In het kader van de leerstoel zal Goodijk onderzoek doen naar nieuwe governanceconcepten voor maatschappelijke ondernemingen.

EINDHOVEN | In verband met het vertrek van Lucienne Hoogwerf, directeur Fontys Hogeschool Verpleegkunde, is de Raad van Bestuur in gesprek gegaan over haar opvolging per september 2010. Het bestuur heeft Karen Cox bereid gevonden om tijdelijk het directeurschap waar te nemen. Hiermee ontstaat tijdsruimte om met alle betrokkenen tot een definitieve invulling van de leiding van het instituut te komen.
Karen Cox is sinds 2003 lector Evidence Based Practice bij Fontys Hogeschool Verpleegkunde en sinds enkele jaren als lid van het managementteam intensief betrokken bij de beleidsontwikkeling van het instituut. Cox is in 1992 gepromoveerd in Gezondheidswetenschappen.(Bron: Fontys)

Deel dit artikel