20 mei 2024

Onderzoek UvT naar woordenschat op basisschool

TILBURG | NIEUWS | Wetenschappers van de universiteiten van Tilburg, Amsterdam, Nijmegen en Leiden werken aan de samenstelling van een lijst van 20.000 woorden die elk kind aan het eind van de basisschool zou moeten kennen bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Voor dat onderzoek heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 3,5 ton subsidie toegekend.
 
De woordenlijst wordt afgeleid van een nog op te zetten databank voor kindertaal. Deze databank bestaat uit een zogeheten corpus, een verzameling van tekstfragmenten met een totale omvang van vijf miljoen tekens. Deze fragmenten zijn afkomstig uit allerlei bronnen van geschreven taal die kinderen in de basisschoolleeftijd lezen. Bijvoorbeeld kinderboeken, schoolmethodes, Cito-toetsen, tv-ondertitels, taal van internetsites en chattaal.
 
De databank is toegankelijk voor alle onderzoekers die zich toeleggen op de ontwikkeling van taal, lezen en schrijven in de basisschool. Behalve voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van taalverwerving, taalkunde en taaltechnologie is deze databank volgens de initiatiefnemers ook van groot belang voor instellingen die voor basisschoolleerlingen toetsen en/of lesmaterialen ontwikkelen.
[Voorjaar 2010]

Deel dit artikel