27 mei 2024

Verscherping exameneisen: Tandje erbij is voor meeste leerlingen geen probleem

ACHTERGRONDNaar aanleiding van het besluit van het kabinet om de exameneisen in het voortgezet onderwijs vanaf 2011 – 2012 aan te scherpen gaven vier schoolleiders in Brabant desgevraagd een reactie.

Rector Nico van Rhijn van Beekvliet Gymnasium St. Michielsgestel: ‘De aanscherping van de eisen is prima. Leerlingen kunnen best wel meer aan. Leg je de eisen hoger dan richten ze zich daar op. Wij voorzien niet dat meer leerlingen gaan zakken, al zullen er best zijn die er harder voor moeten werken. Maar we moeten de betekenis van een examen niet overschatten, het gaat erom wat de leerlingen in die zes jaar geleerd hebben’.
 
Rector Gijsbert van der Beek van het Altena College in Sleeuwijk, een school die volgens de inspectie excellent presteert:  
‘Ik twijfel aan het nut van deze maatregel. Enerzijds gaan leerlingen zich richten op de hogere eisen, maar anderzijds zul je zien dat de normen worden aangepast, want niet teveel leerlingen mogen zakken. Zo werkt dat. Dez maatregel is toch vooral het gevolg van spierballentaal vanuit Den Haag, omdat een beperkt aantal scholen de schoolexamens te gemakkelijk maakt. Wij verwachten niet dat meer van onze leerlingen zullen zakken’.   
 
Directeur Wiel Sporken van het Udens College: ‘Ik ben geen voorstander van de regeling maar ik snap dat die er komt als uitkomst van een maatschappelijk debat. Maar wat is het doel? Verhoging van het onderwijspeil? Het zal niets uitmaken. We hebben de resultaten van onze leerlingen berekend op basis van de nieuwe normen en er zouden niet minder leerlingen slagen. Nee, dit wordt echt geen slagveld. Het voortgezet onderwijs is van een hoger niveau dan twintig, dertig jaar geleden, maar het kan altijd beter. We halen nu onvoldoende de talenten uit leerlingen’.
 
Rector Niek Bootsma van het Beatrix College in Tilburg:  ‘In deze discussie lijkt het alsof je prestaties alleen aan harde gegevens kun meten. Het is een beetje een hype, een golfbeweging. Tien jaar geleden moesten we vooral inzetten op vorming, nu is het allemaal kennis die centraal moet staan. Ik voorspel dat we over enkele jaren te horen krijgen dat de leerlingen te weinig vaardigheden in huis hebben. Eigenlijk doen we het als voortgezet onderwijs heel goed. Het is een formidabele prestatie dat nu zoveel kinderen hun havo- en vwo-diploma halen.’

► Lees ook over de zorgen van de vereniging Balans

Deel dit artikel