18 april 2024

Minder vooraanmeldingen Brabantse universiteiten

NIEUWS | Het aantal nieuwe bachelorstudenten dat zich tot nu toe aan de Brabantse universiteiten heeft ingeschreven ligt achter bij de tussenstand van vorig jaar rond deze tijd. De woordvoerders van respectievelijk de Universiteit van Tilburg (UvT) en de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e) gaan er echter vanuit dat na het sluiten van de inschrijftermijn op 1 oktober er per saldo ongeveer evenveel eerstejaars zijn als in 2009.

Volgens het overzicht van de stand van zaken op peildatum 21 augustus op de site van de UvT ligt het aantal vooraanmeldingen 6,6 procent lager dan vorig jaar. In absolute aantallen 2459 (2009) en 2296 (2010).  Voor de TU/e geldt volgens hetzelfde overzicht een daling van 7,3 procent. In absolute aantallen  1261 (2009) en 1169 (2010). Landelijk zou er sprake zijn van een stijging van 4,5 procent.

De woordvoerder van de UvT zegt dat zich nog steeds veel studenten aanmelden en daarom verwacht hij dat het verschil ten opzichte van vorig jaar nog bijtrekt.Hij wijst er verder op dat Tilburg vorig jaar een forse groei heeft gekend en het aantal eerstejaars toen op een hoog niveau lag.

Een woordvoerder van de TU/e gaat er, op basis van eigen gegevens, vanuit dat het aantal van vorig jaar minstens wordt geëvenaard. Er zit nog een aantal zekere inschrijvingen in de pijplijn. Bovendien groeit het aantal schakelstudenten in Eindhoven fors. Dat zijn studenten die na hun hbo verder studeren aan de universiteit.
De groei van deze categorie studenten wordt voor een deel toegeschreven aan de economische crisis. Ook met de inschrijving van het aantal masterstudenten, vooral afkomstig uit het buitenland, ligt de TU/e op schema, aldus de woordvoerder.

Deel dit artikel