23 mei 2024

Hervion College en Van Maerlant naar OMO

DEN BOSCH | NIEUWS | De aansluiting van het Hervion College en Van Maerlant (brede vmboscholen) in Den Bosch bij Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is met ingang van het nieuwe schooljaar een feit. Het voornemen dateert al van vorig jaar, maar de stap moest nog worden goedgekeurd door de medezeggenschapsraad en de onderwijsbonden. Die procedure is kort voor de zomervakantie afgerond.


 
Het Hervion College en nevenvestiging Van Maerlant waren tot voor kort een eenpitter die vielen onder de Rooms Katholieke Stichting Hervion College (RKSHC). Tot bestuursoverdracht is besloten omdat volgens bestuur en directie de toekomst van beide scholen zo het best gegarandeerd is. Onder de vlag van OMO biedt de gewenste versterking van het vmbo in Den Bosch meer perspectief. Het besluit valt niet onder de wettelijke fusietoets die in voorbereiding is. Het kabinet vindt namelijk dat er kritisch gekeken moet worden naar verdere (bestuurlijke) schaalvergroting.
 
OMO heeft in Den Bosch al een aantal scholen, te weten het Sint Janslyceum (vmbo-t, havo, vwo), het Jeroen Bosch College (vmbo-t, havo, vwo), en het Duhamel College (breed vmbo). Daarnaast zijn er het zelfstandige Sancta Maria Mavo, de groene vmbo-school van Helicon en het zelfstandige protestants-christelijke Ds. Piersoncollege (vmbo-t, havo, vwo) en het openbare Stedelijk Gymnasium.  
 • Het Hervion College (vmbo) aan de Hervensebaan in Den Bosch
Toekomstplan
Hub. Quaedflieg, algemeen directeur van het Hervion College maakt nu, net als zijn collega Ad Michielse van Duhamel, deel uit van de groep van OMO-schoolleiders. Duhamel, Hervion en Van Maerlant gaan uiteindelijk op in één organisatie. Samen met de gemeente wordt een toekomstplan ontwikkeld. 
Het Hervion College is gevestigd aan de Hervensebaan, nevenvestiging Van Maerlant aan de Jacob van Maerlantstraat. De scholen tellen ruim 150 medewerkers die aan ruim 1100 leerlingen onderwijs verzorgen. Het Duhamel College heeft ruim 400 leerlingen.

OMO, opgericht in 1918 met dr. Hendrik Moller als eerste voorzitter, is het grootste schoolbestuur in het voortgezet onderwijs in Nederland. In totaal 35 scholen of scholengemeenschappen met in totaal bijna 65.000 leerlingen in Brabant zijn aangesloten bij OMO.

Deel dit artikel