20 mei 2024

Mommersprijs 2011 in teken van technisch en begrijpend lezen

TILBURG | NIEUWS | De dr. Mommersprijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt. Met deze onderwijsprijs wordt waardering gegeven aan scholen die zich ontwikkelen tot excellente scholen voor taal- en leesonderwijs. Het thema van de dr. Mommersprijs in 2011 is: technisch lezen en begrijpend lezen.

De prijs is genoemd naar de Tilburgse frater dr. Caesarius Mommers, de grondlegger van de beroemde methode Veilig leren lezen (eerste uitgave in 1960 onder de titel Zo leren lezen). Naar schatting zes miljoen Nederlandse en Vlaamse kinderen hebben met deze methode leren lezen. In het leesonderwijs was Mommers een man met gezag, hij werd ook wel de ‘Leesvader van Nederland’ genoemd. Frater Mommers overleed in 2007, 81 jaar oud.

De prijs is in het leven geroepen door Uitgeverij Zwijsen en CPS – onderwijsontwikkeling en advies. “Deze organisaties willen hiermee de rol van Mommers levend houden en erkenning geven aan basisscholen die buitengewone prestaties leveren op het gebied van taal- en leesonderwijs. Deze scholen kunnen een voorbeeldfunctie hebben voor andere scholen. Bovendien zorgt de prijs binnen het onderwijs voor een element van trotse presentatie: trots zijn op wat je met je onderwijs voor de leerlingen bereikt hebt.” Aldus de initiatiefnemers.
• Frater Caesarius Mommers (1925 - 2007)
Inschrijving
Scholen die willen deelnemen aan deze editie van de dr. Mommersprijs dienen bij de inschrijving specifieke informatie aan te leveren. De gevraagde informatie bestaat uit een kwalitatief gedeelte met vragen over technisch leesonderwijs en begrijpend leesonderwijs en een kwantitatief gedeelte met informatie over toetsresultaten.

De jury bestaat uit prof. dr. Wim van de Grif (Rijksuniversiteit Groningen), drs. Jo Kloprogge (als adviseur verbonden aan Sardes), drs. Gea Spaans (als projectleider in het kader van WSNS verantwoordelijk voor Pilots Taalbeleid Onderwijsachterstanden).

In 2009 werd de dr. Mommersprijs voor het eerst uitgereikt. Winnaar werd de Klaver-Heijplaatschool uit Rotterdam.

De inschrijftermijn sluit 15 september 2010.

► Meer informatie over de Mommersprijs
► Lees ook: Alle eer aan onze ‘leesvader’ Caesarius en bekijk het videoverslag

Deel dit artikel