19 april 2024

Koning Willem I College gaat concurrentie met de havo aan

DEN BOSCH | NIEUWS | Het Koning Willem I College (KWIC) in Den Bosch gaat een nieuwe mbo-opleiding aanbieden als alternatief voor de havo. Deze route moet de ‘koninklijke weg’ worden naar het hbo.
 
Coen Free, algemeen directeur van het KWIC, heeft dat vrijdag bekendgemaakt tijdens zijn traditionele rede bij de opening van het nieuwe schooljaar. De Bossche directeur pleit al jaren voor het opdoeken van de havo, omdat die in zijn ogen ernstig tekortschiet als voorbereiding op een studie in het hbo.
 
Het onderwijs op de havo bestaat uit algemeen vormende vakken (avo), leerlingen krijgen geen beroepsgerichte vakken. Free is van mening dat veel ouders hun kind uit statusoverwegingen naar de havo sturen, terwijl die kinderen beter af zouden zijn in het mbo.
 
Geen noviteit
Het KWIC gaat nu onder de noemer HAVO-MBO een opleiding bieden, waarvan de basis wordt gevormd door een mbo-opleiding, aangevuld met enkele havo-vakken. Dat is overigens geen echte noviteit, stelt Free in zijn toespraak.
 Tot 1996 bestond dit opleidingstraject al en was het bijzonder succesvol. Om mistige redenen is deze opleiding toen door het ministerie van Onderwijs de nek omgedraaid, aldus Free. Aan de onderkant van de markt gaat het KWIC gecombineerde leertrajecten educatie/beroepsonderwijs aanbieden.
 
Het Bossche ROC gaat ook door met een andere positionering van de verschillende niveaus van beroepsonderwijs. In zijn rede vorig jaar pleitte Free al voor een duidelijk onderscheid tussen het echte beroepsonderwijs (niveau 3 en 4) en de niveaus 1 en 2. Dat idee ondervond in de sector wel weerklank, maar werd (nog) niet overgenomen.
 
Het KWIC gaat wel op die weg voort en maakt een eigen verdeling van de opleidingen in Funderend Beroepsonderwijs (FBO), Middelbaar Vakonderwijs (MVO) en Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Elk niveau krijgt een eigen aanpak van competentiegericht onderwijs. Nieuw is ook dat de leerlingen van het KWIC in de toekomst een major ‘Denkvaardigheid’ gaan volgen. Een uniek initiatief, misschien zelfs op wereldschaal, aldus Free.
 
• Coen Free, algemeen directeur Koning Willem I CollegeKritiek op bedrijfsleven
In zijn rede gaf hij ook stevige kritiek op het bedrijfsleven dat volgens hem een veel te dikke vinger in de pap van het beroepsonderwijs heeft gekregen. Zo hebben de werkgevers volgens Free het mbo het competentiemodel opgedrongen.
 
“Nog zo’n paradogma, dat suggereert dat de werkende mens een verzameling van 25 stukjes is. Maar de mens is géén verzameling stukjes, maar één geheel, in samenhang met zijn omgeving.” Hij vindt dat de invloed van de werkgeversorganisaties op dit vlak moet worden teruggedrongen, ´van onderwijs hebben jullie geen verstand´.
 
Free hield zijn personeel voor dat maximale inzet vereist is en vooral passie. “Willen we als schoolorganisatie overleven, dan zullen we topkwaliteit moeten leveren en veel beter en vooral ànders moeten zijn dan anderen”.

Reactie Gerard Sanberg:
Coen Free heeft het over mbo-havo die vroeger bestaan heeft. Klopt. Daarnaast bestond de vhbo (vooropleiding hoger beroepsonderwijs) op 22 scholen in Nederland, die precies die functie had: brug van vbo naar hbo, door havo-vakken te combineren met een beroepsvak. Is verdwenen in de maalstroom van de roc-vorming.

Deel dit artikel