19 april 2024

Raad van State: Data-infrastructuur hoort bij nieuw schoolgebouw

NIEUWS |  De kosten van de aanleg van de data-infrastuctuur (ten behoeve van computers) in een nieuw schoolgebouw vallen volledig onder de bekostiging van de huisvesting. Een gemeente kan als financierder van de nieuwbouw deze kostenpost niet schrappen met het argument dat het hier om leermiddelen gaat.

Dat heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State onlangs besloten in een zaak die speelt in de gemeente Harderwijk. Het college van B. en W. had een bouwplan van de  Vereniging voor Christelijk Onderwijs voor een nieuw schoolgebouw goedgekeurd, met uitzondering van het onderdeel bekabelingsnetwerk. Deze data-infrastructuur stond voor 30.000 euro op de begroting.

Het schoolbestuur was het hier niet mee eens en stapte naar de rechtbank in Zutphen, die de gemeente in het ongelijk stelde. Het college van B. en W. tekende vervolgens beroep aan bij de Raad van State maar ontving daar opnieuw bot. Volgens Frank van den Oetelaar uit Oisterwijk, die actief is als adviseur op het gebied van onderwijs en ict, is dit een belangrijke uitspraak.

“Ik hoor het vaker van schoolbesturen dat een gemeente de kosten van de aanleg van data-infrastructuur niet wil vergoeden. Wat heel raar is want je zet toch ook geen gebouw neer zonder electriciteit of zonder telefoonaanluiting, zoals de Raad van State opmerkt”, aldus Van den Oetelaar.

In de uitspraak van het hoogste rechtscollege staat onder meer: “Met de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat de data-infrastructuur, evenals infrastructuur voor telefonie, een wezenlijk onderdeel vormt van een schoolgebouw en dat de aanleg hiervan in de huidige tijd noodzakelijk is om een nieuw schoolgebouw functioneel te kunnen gebruiken, zodat de met de aanleg gepaard gaande kosten als nieuwbouwkosten van het schoolgebouw moeten worden aangemerkt.”

► Lees hier de de volledige uitspraak

Deel dit artikel