18 april 2024

De JOB Academy: voor mbo’ers, door mbo’ers

Beroep: Onderwijs | Aflevering: 1.2
 
COLUMN | In mei 2008 stelde de Jongeren Organisatie voor het Beroepsonderwijs alle ROC’s van Nederland in de gelegenheid om in te schrijven voor de JOB Academy (zie de vorige aflevering van deze column, klik hier). Op mijn aandringen wierp ROC Tilburg zich in de strijd en werd gewogen en zwaar genoeg bevonden. Daarmee was de eerste stap gezet, maar we waren nog lang niet ‘home free’.   

Wat behelsde de JOB Academy?
De ROC’s zijn jonge, grote instellingen en daar gaat, zeker in combinatie met de invoering van het competentiegericht onderwijs, wel eens wat mis. (Er gaat ook heel veel goed, maar dit terzijde.)
JOB wilde, als een echte vakbond, boven water halen waar de mbo’ers zoal last van hebben – en daar dan iets aan doen. Een loffelijk streven!
Om te achterhalen waar mbo’ers last van hebben, op hun ROC, zou er op elk deelnemend ROC  een JOBspot ingericht worden: een klachtenloket, bemenst door mbo-studenten afkomstig van een ander ROC (om inteelt te voorkomen). Die studenten zouden dat doen in de vorm van een stage (dat was een geniale vondst): tweede- of derdejaars studenten van de opleidingen Juridische Dienstverlening of Marketing en Communicatie liepen zo een half jaar stage op een ander ROC, begeleid door JOB. Zo zouden de klachten boven water komen en centraal geregistreerd worden. Open die beerput!

En wat gaan we daar dan aan doen?

Alle klachten zouden natuurlijk besproken en behandeld worden, maar vooral: om herhaling te voorkomen zou er op al die ROC’s een studentenraad worden opgericht, goed toegerust en professioneel begeleid door de JOB-stagiaires. Zo zouden de mammoettankers die de ROC’s soms lijken, geleidelijk hun koers kunnen aanpassen aan de wensen en verlangens van hun ‘reason of being’: de mbo-studenten.
Laat ik alvast verklappen dat het geen beerput bleek, maar dat die studentenraad er inderdaad gaat komen en dat ik die hier op de voet zal volgen.


Lees hier de vorige aflevering

Deel dit artikel