17 juni 2024

ROC De Leijgraaf groeit opnieuw fors

OSS | NIEUWS | De groei van het aantal studenten op ROC De Leijgraaf houdt onverminderd aan. Dit jaar beginnen er ongeveer 2200 nieuwe studenten aan een mbo-opleiding .
 
Dat is een stijging van 16 procent ten opzichte  van vorig jaar. De groei is gelijkelijk verdeeld over BBL en BOL. Marc Veldhoven, voorzitter van het college van bestuur van De Leijgraaf, maakte maandagmorgen in zijn speech ter gelegenheid van de opening van het nieuwe jaar melding van de groeispurt.
 
De Leijgraaf is al jaren bezig aan een gestage toename van het aantal studenten. Op de teldatum 1 oktober staan er naar verwachting 8500 studenten ingeschreven. Ter vergelijking, in 2007 waren dat er ruim 6400.
 
Maar er is geen reden om achterover te leunen, maakte Veldhoven in zijn rede duidelijk. Niet alleen vanwege te verwachten overheidsbezuinigingen, maar ook vanwege de snelle veranderingen in de wereld.
 
“We staan voor ingewikkelde tijden. Let wel: Ik zeg niet sombere tijden! Het zal niet gemakkelijk worden, maar ik ben optimistisch. Ik denk wel dat wij hier sterker uit kunnen komen, maar we moeten wel met zijn allen stevig aan de bak.”
 
Het bedrijfsleven in Noordoost-Brabant worstelt nog met de gevolgen van de economische crisis, al zijn er volgens Veldhoven duidelijk signalen dat het weer de goede kant uitgaat. De situatie rondom MSD (voorheen Organon) noemde hij een voorbeeld van veranderende economische verhoudingen in de wereld.
 
Marc Veldhoven, voorzitter college van bestuur De LeijgraafInzet voor behoud MSD
De Leijgraaf zal ook haar steentje bijdragen aan het behoud van zoveel mogelijk onderdelen van MSD in Oss. “Er worden veel nieuwe plannen ontwikkeld om de hoogwaardige kennis voor Oss te behouden. Het is mooi om te zien dat iedereen elkaar opzoekt en ondersteunt. Ook De Leijgraaf is hier bij betrokken. Wij proberen een Centrum voor Vakmanschap naar Oss te halen op het gebied van laboratorium- en procestechniek.”
 
Veldhoven benadrukte dat  De Leijgraaf de afgelopen jaren een stevige kwaliteitsslag heeft gemaakt en dat bijvoorbeeld de introductie van Loopbaancentra  een goede zet is geweest in de aanpak van de jeugdwerkloosheid.
 
Maar sommige zaken kunnen en moeten beter, aldus de collegevoorzitter, zoals de samenwerking binnen de instelling. De komende jaren zal er extra aandacht zijn voor de drie kernthema’s van de organisatie: ‘verbindingskracht’, ’gewoon doen’ en ‘dichtbij zijn’.
En De Leijgraaf mag wel meer trots uitstralen, betoogde Veldhoven: ‘Be good and tell it’.
 
(ROC De Leijgraaf heeft vestigingen in Oss, Veghel, Uden, Cuijk, Mill en Boxmeer)
 
 
 

Deel dit artikel