23 juni 2024

Tilburgse universiteit richt zich minder op student uit de regio

TILBURG | NIEUWS | De Universiteit van Tilburg zal in de toekomst een wat minder regionaal karakter hebben. Dat is het gevolg van een aanscherping van de toelatingscriteria.
 
Collegevoorzitter Hein van Oorschot maakte maandag in zijn rede bij de opening van het academisch jaar bekend dat de UvT zich wil gaan richten op de betere student. En die komt niet alleen uit Brabant, maar uit allerlei landen.
 
De Tilburgse universiteit ziet een verdere groei van het aantal studenten niet langer als een doel op zich, zoals bij sommige andere universiteiten. Volgens Van Oorschot ligt de top tussen de 12.000 tot 13.000 studenten, wat ongeveer de huidige omvang is. Deze keus heeft, doordat de totale studentenpopulatie in Nederland nog altijd groeit, tot gevolg dat het marktaandeel afneemt en dus ook de inkomsten van de UvT.
 
Door volop in te zetten op het bieden van intensief toponderwijs  kan de Tilburgse universiteit toch haar positie verstevigen. Want net als op beroemde Amerikaanse universiteiten zouden goede, gemotiveerde studenten bereid zijn om voor zo´n brede studie met een hoge kwaliteit meer collegegeld te betalen, is de redenering. Een diploma van een dergelijke topuniversiteit verhoogt de kans op een succesvolle loopbaan.

 De Tilburge universiteit is relatief klein en dat is volgens collegevoorzitter Van Oorschot een pluspunt.

Selectie aan de poort
Niet elke student met een vwo-diploma zal in deze situatie nog automatisch worden toegelaten. Teveel studenten haken nu tijdens hun studie af en dat is een (financieel) risico voor de universiteit. Dat kan beperkt worden ‘door een sterke selectie aan de poort waarmee we zeker stellen dat studenten onze universiteit binnenkomen met een weloverwogen studiekeuze en een goede motivatie en ambitie’, aldus Van Oorschot.
 
Het is op de basis van de huidige regelgeving nog niet mogelijk om dit streven helemaal te verwezenlijken. De universiteit mag de hoogte van de collegegelden bijvoorbeeld niet zelf bepalen. Ook mag de universiteit nog niet selecteren aan de poort op een manier die zij wenselijk acht. Van Oorschot riep politiek Den Haag dan ook op om deze regels aan te passen.
 
Toponderzoek
Kritiek uitte de Tilburgse collegevoorzitter ook op Den Haag omdat er volstrekt onvoldoende wordt geïnvesteerd in toponderzoek. “We zakken langzaam wat weg in de [internationale] rankings, omdat de onderzoeksmiddelen in Nederland sterk achterblijven bij die van landen waaraan we ons graag spiegelen”, aldus Van Oorschot.
 
Om op dit vlak efficiency te bevorderen stelt Van Oorschot voor om de leiding van een onderzoek neer te leggen bij die universiteit(en) die heeft bewezen in een bepaald vakgebied de beste te zijn. Andere universiteiten zouden daar dan in kunnen participeren. Het instituut Netspar van de UvT werkt al op die manier, aldus de collegevoorzitter.
 
 

Deel dit artikel