19 juli 2024

TU/e wil Engineering College voor topstudenten

EINDHOVEN | NIEUWS | De Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e) werkt aan de oprichting van een Engineering College, voor talentenvolle, gemotiveerde  studenten. Deze studenten verblijven in een eigen accommodatie op de campus.
 
Prof. Hans van Duijn, rector magnificus van de TU/e heeft dit voornemen maandagmiddag bekendgemaakt in zijn rede bij de opening van het academisch jaar. Studenten die voor plaatsing in aanmerking willen komen zullen een toelatingsexamen af moeten leggen. Er vindt dus selectie aan de poort plaats.
 
Leden van de onderwijsbonden voerden gisteren op de TU/e actie voor een nieuwe cao voor de universiteiten.De opleiding bestaat uit een driejarige bachelor die, anders dan de meeste andere studies op de TU/e, een brede programmering kent. De groepen zijn klein en de studenten kunnen rekenen op een intensieve begeleiding. De rector verwacht dat het Engineering College een ander type student zal aantrekken: jongeren met een brede technische belangstelling die het moeilijk vinden om voor een specialisatie te kiezen.
 
Het nieuwe college zal ook interessant zijn voor vrouwelijke studenten die bijvoorbeeld techniek en psychologie willen combineren. Van de studenten van het Engineering College wordt wel verwacht dat ze de handen uit de mouwen steken. “Ze zullen per week flink wat uren moeten maken”, aldus de rector.
 
Strategisch plan
De toespraak van Van Duijn stond in het teken van het jaar 2020, het eindpunt van het huidige strategisch plan van de TU/e. De rector hield zijn gehoor voor dat in de 21e eeuw een technische studie pas compleet is al de studenten bijvoorbeeld ook sociale en creatieve vaardigheden ontwikkelen. De universiteit biedt de studenten ruim de mogelijkheid om zich verder in te verdiepen.
 
Dat laat onverlet dat er ook studenten moeten zijn die bereid zijn stevig hun tanden te zetten in urgente technische vraagstukken. In dit verband sprak de rector er zijn zorgen over uit dat het steeds lastiger wordt om studenten te interesseren voor pure specialisaties, zoals bij Electrical Engineering. Terwijl er in de samenleving en in de industrie een grote behoefte is aan dit soort specialisten.

In zijn rede sprak Van Duijn er zijn verontwaardiging over uit dat veel Nederlanders met de rug naar de wereld staan, terwijl wij economisch zo afhankelijk zijn van het buitenland. Hij haalde in dit verband uit naar Geert Wilders. “Het is een grote schande dat hij zoveel invloed heeft gekregen”. 

Hersenhelften
Een van de gastsprekers was Aukje Doornbos, oud-studente van de TU/e en tegenwoordig werkzaam bij DSM, ‘in een echte mannenwereld’. Ze hield een pleidooi om als ingenieur niet alleen de linker hersenhelft (bèta) te gebruiken, maar ook de rechterhelft (emotie). Dat is een vereiste om als technisch afgestudeerde succesvol te kunnen zijn.  Want de wereld verandert in hoog tempo. Ze wees er in dit verband op dat alleen al in India jaarlijks 450.000 studenten techniek afstuderen.

  De ingenieur van de toekomst, een alleskunner.
 

Deel dit artikel