15 juli 2024

Tilburg opent Transferium voor overbelaste leerlingen

TILBURG | NIEUWS | Transferium‘ is de benaming van een nieuwe voorziening voor scholieren in Midden-Brabant die vanwege hun grensoverschrijdend gedrag niet zijn te handhaven op school. In deze voorziening worden deze zogeheten overbelaste jongeren tijdelijk opgevangen en begeleid, met als oogmerk dat zo snel als mogelijk hun gewone schoolloopbaan kunnen voortzetten.

Het Transferium start al op 1 oktober en wordt ondergebracht bij 2College Wandelbos, maar de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het traject berust bij de Onderwijsgroep Tilburg. Dat meldt het Samenwerkingsverband Midden-Brabant. De leerlingen die voor het Transferium in aanmerking komen hebben op hun school door hun gedrag een crisissituatie veroorzaakt waarbij zelfs de veiligheid van hun omgeving in het geding kan zijn.

De aanpak bestaat uit twee pijlers: het verzorgen van onderwijs zodat de betrokken leerling door zijn of haar verblijf in het Transferium geen achterstand oploopt en het doen van onderzoek naar de oorzaak van het problematische gedrag en het zoeken van een oplossing.

Complex
Het Transferium is een project dat wordt uitgevoerd in het kader van de landelijke Plusvoorzieningen. Dat is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van OCW en Jeugd en Gezin en komt voort uit een onderzoek onder leiding van Pieter Winsemius. Hij constateerde dat er in ons land ongeveer 16.000 jongeren zijn die kampen met een opeenstapeling van persoonlijke problemen van verschillende aard. Winsemius bedacht voor deze jongeren de term ‘overbelast‘. Deze jongeren lopen een groot risico om als ‘drop out’ in de statistieken terecht te komen.

De Plusvoorziening is een combinatie van onderwijs, zorg en arbeidstoeleiding en moet voorkomen dat overbelaste jongeren de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt mislopen. De overheid stelt daarvoor dit en volgend jaar in totaal 60 miljoen euro beschikbaar.

Midden-Brabant heeft afgelopen schooljaar al ervaring op kunnen doen met deze aanpak in het project Klavertje Vier dat onder verantwoordelijkheid van het SWV is uitgevoerd. Ruim 25 jongeren zijn hier opgevangen. Klavertje Vier is nu beëindigd.

► Lees hier het artikelTransferium wil leraren bijspijkeren in overbelaste leerlingen’

Deel dit artikel