17 april 2024

Vier basisscholen niet langer zeer zwak

NIEUWS | Update | Met ingang van 1 december is het aantal zeer zwakke basisscholen in Brabant met vier verminderd. Van de negen scholen die op de lijst van de Onderwijsinspectie stonden, hebben vier scholen hun kwaliteit zodanig verbeterd dat ze nu een voldoende krijgen. Er zijn geen nieuwe zeer zwakke scholen bijgekomen. De scholen die een verbeterslag hebben gemaakt zijn

BS De Cocon in Klundert, bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant .
Stond onder verscherpt toezicht sinds augustus 2008 (45 leerlingen)

BS Daltonschool In Balans in Klundert. Bestuur Stichting Katholiek Basisonderwijs
Stond onder verscherpt toezicht per september 2008 (419 leerlingen)

BS De Boog in Eindhoven. Bestuur Katholiek en PC Onderwijs Eindhoven e.o.
Stond onder verscherpt toezicht per februari 2010 (285 leerlingen)

BS De Meulenakker in Ossendrecht. Bestuur VIVES, Stichting Katholiek Onderwijs
Stond onder verscherpt toezicht per juni 2009 (391 leerlingen)

De school voor speciaal onderwijs De kleine Cauw in Den Bosch, onder het bestuur van  Stichting Saltho onderwijs MKD is van de lijst van zeer zwakke so/vso-scholen verdwenen. Deze school stond sedert september 2009 onder verscherpt toezicht.

Dat blijkt uit het meest recente overzicht van zeer zwakke scholen op de site van de inspectie. Op de peildatum 1 december 2010 waren er in Nederland 62 basisscholen (in september nog 69) waarvan de onderwijskwaliteit niet aan de minimumnormen voldoet. Het gaat hier overigens om een ‘vlottende lijst’, er komen maandelijks nieuwe scholen bij en er gaan scholen vanaf omdat ze naar het oordeel van de inspectie hun kwaliteit verbeterd hebben.

Onvoldoende opbrengsten
De inspectie verstaat onder een zeer zwakke school een school die drie jaren achtereen onvoldoende opbrengsten heeft én die op ten minste twee normindicatoren van het onderwijsleerproces onvoldoende kwaliteit laat zien. De inspectie heeft onlangs een rapport gepubliceerd waarin de resultaten staan van een onderzoek naar de oorzaken van kwaliteitsverlies. Gekeken is naar de scholen die in de periode 2006 – 2010 het predicaat zeer zwak hadden gekregen.

In een analyse van de oorzaken zegt de inspectie dat er in de loop der jaren een consistent beeld is ontstaan van de factoren die aan de problematiek ten grondslag liggen. Een school wordt niet van de ene op de andere dag zwak, maar presteert al langere tijd minder. Met name waar het gaat in de mate waarin het team opbrengstgericht werkt. De signalen zijn er vaak ook, maar er wordt meestal niets mee gedaan. In het opbrengstgericht werken ligt doorgaans de sleutel voor verbetering en een belangrijke rol is weggelegd voor bestuur en directie.

Klein
Zeer zwakke scholen doen het slechter als het gaat om leerlingenzorg, didactiek en kwaliteitszorg. Bovendien zijn zeer zwakke scholen bovengemiddeld vertegenwoordigd in de volgende categorieën: klein van omvang, buiten de vier grote steden, in de noordelijke provincies, bij openbare en islamitische scholen en scholen met een vernieuwend pedagogisch-didactisch concept.

Twee jaar geleden is er door het kabinet een ‘aanvalsplan’ gelanceerd om het aantal (zeer) zwakke scholen terug te dringen. Op 1 januari van dit jaar was 1,3 procent van alle 7324 basisscholen zeer zwak was en 5,9 procent zwak. Omgerekend hebben deze (zeer) zwakke scholen ongeveer 86.000 leerlingen. Ten opzichte van 2006 is dat een verdubbeling van het aantal zeer zwakke scholen.

Stijging
Die stijging is mede het gevolg van een scherpere focus op de problematiek. Desalniettemin blijft ook voor een inspectie soms lang verborgen dat een school onder de maat presteert. Dat was bijvoorbeeld het geval bij De Poolster in Oss, een van de drie locaties van Nutsschool Hertogin Johanna. Omdat de inspectie aanvankelijk alleen de resultaten onder ogen kreeg van alle Nutsschoollocaties samen, was niet duidelijk dat op die ene locatie de resultaten al langere tijd onvoldoende waren.
De Poolster is na aanvullend onderzoek alsnog onder verscherpt toezicht gekomen. Zeer zwakke scholen slagen er overigens in om hun zaken op orde te brengen en om de verbeteringen vast te houden. Terugval komt eigenlijk niet voor.

Schandpaal
In het onderwijs bestond lange tijd ongenoegen over het feit dat de inspectie de namen van de zeer zwakke scholen openbaar maakte. Het werd gevoeld als een schandpaal, maar dat was ook eigenlijk de bedoeling van de inspectie.(Lees hier het interview met hoofdinspecteur Henkens). De vrees dat door deze ‘naming and shaming’ het aantal leerlingen van een zeer zwakke terugloopt is kennelijk ongegrond. Basisschool De Meulenrakkers in Ossendrecht zegt bijvoorbeeld dat het aantal leerlingen nauwelijks is afgenomen. Waarschijnlijk te danken aan het feit dat de school zeer open is geweest over de situatie en een klankbordgroep van ouders heeft gevormd die de school kritisch volgt.

Zeer zwakke basisscholen in Brabant (01-12-2010)

BS De Blinkerd in Oss, bestuur Stichting Katholiek Basisonderwijs
Verscherpt toezicht per september 2008 (158 leerlingen)

BS De Molenvliet in Klundert, bestuur Stichting De Waarden
Verscherpt toezicht per december 2008 (95 leerlingen)

BS ´t Fort in Bergen op Zoom, bestuur Lowys Porquinstichting
Verscherpt toezicht per februari 2009 (90 leerlingen)

BS Hertogin Johanna, locatie De Poolster in Oss.  Bestuur  Departement Oss van de Maatschappij tot nut van ‘t algemeen
Verscherpt toezicht per december 2009

BS ‘t Kompas in Nieuwkuijk, Bestuur SCALA
Verscherpt toezicht per januari 2010

Zeer zwakke expertisecentra

REC Zuidoost Brabant in Eindhoven
Verscherpt toezicht per december 2008

REC Oost Noord-Brabant Chiron,  Boxtel
Verscherpt toezicht per mei 2008

REC ZeON in St. Michielsgestel
Verscherpt toezicht per februari 2009

Deel dit artikel