19 juli 2024

Vernieuwende basisschool Wittering.nl groeit stevig


DEN BOSCH | NIEUWS | Basisschool Wittering.nl in Den Bosch maakt een stevige groei door. De belangstelling bij ouders is zo groot dat voor de komende twee jaar al wachtlijsten bestaan. Wittering.nl is een school die gebaseerd is op een zeer vernieuwend onderwijsconcept.

Naar verwachting telt de school, die in 2004 van start is gegaan, op de teldatum 1 oktober ongeveer 225 leerlingen, meldt de school in haar meest recente nieuwsbrief. Aan Wittering.nl ligt een geheel nieuwe visie op leren ten grondslag. Essentieel zijn de nieuwe wijze waarop het leren wordt georganiseerd, een variëteit aan leerbronnen en een actieve opstelling van de leerling, meldt de school op haar website. Op Wittering.nl gaan leerlingen zelf op zoek naar antwoorden en vragen die zij belangrijk vinden. Het onderwijs is sterk gericht op de ontwikkeling van het individu.

Geen klassen
Het schoolgebouw kent ook geen klassieke indeling met klaslokalen; kinderen zijn ingedeeld in units, gebaseerd op de leeftijdsgroepen 4-6,6-9 en 9-12 jaar. Er zijn geen groepsleerkrachten maar regisseurs, begeleiders, mentoren en specialisten. 

Volgens de school doen de leerlingen die tot nu toe naar het voortgezet onderwijs zijn overgestapt het daar goed. “Niet alleen omdat ze voldoende kennis hebben, maar ook omdat ze zelfverantwoordelijkheid laten zien, kunnen plannen en goed communiceren.” Vanuit het hele land komen er delegaties op bezoek om te zien hoe het nieuwe onderwijsconcept in de praktijk werkt. En onlangs heeft Wittering.nl een presentatie mogen geven aan de Inspectie van het Onderwijs.

Lees meer over vernieuwende scholen.

Deel dit artikel