18 april 2024

Vernieuwende scholen goed op weg’

NIEUWS |  De Onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat een tiental innovatieve basisscholen, met een vergelijkbare onderwijsaanpak, op de goede weg zijn. Hoofdinspecteur Leon Henkes heeft dat deze week gezegd op een conferentie van de scholen in Wageningen.

Het gaat om scholen die samen het Netwerk Primair Onderwijs Anders vormen. Voortrekker is Wittering.nl, een basisschool van het bestuur Signum in Den Bosch die in 2004 van start is gegaan. Samen met de onderwijsadviesorganisatie KPC Groep wordt een vernieuwend concept ontwikkeld, waarin het actief en ontdekkend leren een belangrijke plaats inneemt.

Op Wittering.nl gaat men niet uit van een indeling van jaarklassen, maar van units voor kinderen van 4-6, 6-9 en 9-12 jaar. Er zijn geen groepsleerkrachten, maar regisseurs, begeleiders, mentoren en specialisten.
Negen andere scholen (waaronder Klinkers in Tilburg en De Bolderik in Heeswijk- Dinther) volgen inmiddels geheel of gedeeltelijk het onderwijsconcept van Wittering.nl. Vanuit scholen die een (ingrijpende) vernieuwing van het onderwijs voorstaan, wordt nog wel eens de kritiek geuit dat het toezicht van de Onderwijsinspectie innovatie belemmert.

Volgens hoofdinspecteur Henkes is dat een misvatting. Alle scholen in Nederland worden langs dezelfde meetlat gelegd ( het toezichtskader), en volgens Henkes is dat terecht. „De kern is dat innovatie altijd verantwoord moet gebeuren, scholen moeten altijd ‘ in control’ zijn. Ze moeten alles in beeld hebben, want de leerling mag nooit de dupe worden.”

Vernieuwing  binnen de regels
De praktijk van de scholen van Wittering.nl c.s. bewijst dat vernieuwing met de huidige regels mogelijk is. Op basis van onderzoe­ken heeft de inspectie geoordeeld dat de onderwijskwaliteit ‘heel behoorlijk is’. Er zijn wel minpunten gesignaleerd, maar die komen ook voor bij traditionele scholen.

Dr. Anje Ros, lector onderwijsver­nieuwing bij Fontys Hogescholen, begeleidt de ontwikkelingen bij Wittering.nl. Op de conferentie liet Ros blijken ervan overtuigd te zijn dat de nieuwe onderwijsaanpak tot een succes leidt. Ze erkende dat er nog weinig harde gegevens zijn, om haar enthousiasme te staven.
Dat komt omdat de school nog maar een beperkt aantal jaren bestaat. Maar tezijndertijd zal uit de prestaties (de opbrengsten) van de leerlingen blijken dat ‘het werkt’. Ros benadrukte dat er ruim aandacht is voor de basale vaardigheden wat betreft rekenen en taal. „ De school voldoet aan de normen.”

Vernieuwend onderwijs
Uit een steekproef van de Onderwijsinspectie uit 2006 blijkt dat zo’n veertig procent van de basisscholen bezig is met onderwijsvernieuwing. Dat varieert van het zetten van kleine stapjes, tot heel radicaal.

♦ Netwerk Onderwijs Anders Organiseren bestaat uit Wittering.nl (Den Bosch), Klinkers (Tilburg), De Cortendijck en Klaverweide (Roosendaal), Aan de Bron (Weert), Gouden Griffel (Berkel en Rodenrijs), St. Franciscusschool (Wolvega), Campherbeek (Zwolle) en De Vonder (Borne).

[Gepubliceerd in het Brabants Dagblad, 5 november 2008]

Deel dit artikel