18 juli 2024

Fontys investeert 19 miljoen extra in onderwijs

EINDHOVEN | NIEUWS | Fontys Hogescholen investeert dit jaar en volgend jaar voor in totaal 19 miljoen extra in het onderwijs. Het grootste deel van het bedrag is vrijgekomen door een ingrijpende interne reorganisatie.

Dat meldt Marcel Wintels, voorzitter van de Raad van bestuur van Fontys Hogescholen, in een interview met Fontysredacteur Peter Elshout.Het voorstel om volgend jaar 13 miljoen extra vrij te maken voor het onderwijsproces staat vermeld in de Kaderbrief 2011 over de begroting van volgend jaar. Dit jaar is er zes miljoen extra te verdelen dankzij een financiele meevaller. Elke school binnen Fontys heeft twee ton toegewezen gekregen die gebruikt mag worden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dat past in de nieuwe visie om verantwoordelijkheden en bevoegdheden daar te leggen waar ze volgens de raad van bestuur thuis horen: ‘In de lijnorganisatie, bij het primair proces’.

Kort na zijn aantreden in juni 2008 was het voor Wintels al duidelijk dat de organisatie van Fontys niet goed in elkaar zat. Met name de faciltaire dienst en de centrale staf waren veel te groot en hij kondigde al snel aan dat er flink gereorganiseerd zou moeten worden. Fontys moest zijn kaarten zetten op het primaire proces en streven naar excellentie. Inmiddels zijn er in de overhead zo’n 250 functies geschrapt.

Tevredenheid
Volgens Wintels zijn de positieve effecten van de omslag inmiddels zichtbaar, de tevredenheid onder personeel en studenten neemt toe. Ook de instroom van nieuwe studenten is dit jaar fors toegenomen.Overigens zijn daarmee nog niet alle ingrepen achter de rug, er zijn bijvoorbeeld nog enkele instituten die het in de toekomst met minder formatieplaatsen moeten doen.

In de begroting 2010 zegt de raad van bestuur daarover: ‘De druk op de exploitatie zal de komende jaren onverminderd hoog blijven. Om tijdig te kunnen anticiperen op ongunstige toekomstige ontwikkelingen is het afgelopen jaar nadrukkelijk gestuurd op een gereduceerde en meer flexibele personeelsformatie.’ Omdat de afgelopen jaren het aantal studenten is gedaald en het effect pas twee jaar later in de bekostiging zichtbaar is, moet Fontys nog even rekening houden met dalende inkomsten.

Fontys werkt met een begroting van ongeveer 325 miljoen euro. Vorig jaar stonden er 38.313 studenten ingeschreven. Er waren op 1 januari 2010 in totaal 4023 medewerkers in dienst (3111 FTE).

► Lees hier het interview.

Deel dit artikel