23 juni 2024

Theresialyceum benadeeld door kwaliteitskaart

TILBURG | NIEUWS | Het Theresialyceum (havo/vwo) in Tilburg ondervindt nadeel van de wijze waarop de Onderwijsinspectie de leeropbrengsten op deze school beoordeelt. Daardoor scoort de school minder goed op de kwaliteitskaart.
 
“Dat zien we dan weer terug in de lage waardering van onze school in de lijstjes die Trouw en Elsevier maken. De samenstellers baseren zich namelijk op de gegevens op de kwaliteitskaarten”, zegt rector Tomas Oudejans.
Een frusterende situatie want het Theresialyceum (een OMO-school) doet het over het geheel genomen heel goed. Met het gemiddeld cijfer voor het centraal examen scoort de school boven de norm.
 
Het probleem wordt veroorzaakt doordat het Theresialyceum, als een van de weinige scholen in Nederland, een driejarige brugperiode kent. Pas na de derde klas gaan de leerlingen naar havo of naar vwo/gymnasium. “Bij ons stroomt ongeveer zestig procent door naar het vwo en veertig procent naar de havo”, aldus Oudejans.
 
In het systeem dat de inspectie hanteert om de opbrengsten te beoordelen is geen rekening gehouden met een driejarige brugperiode. Die gaat ervan uit dat leerlingen na het tweede jaar kiezen voor havo of vwo. Op basis daarvan stelt de inspectie het rendement van de onderbouw vast.
 
Oplossing
Voor het Theresialyceum pakt deze manier van meten ongunstig uit. “Maar we zijn nu in gesprek met de inspectie om na te gaan of daar niet een oplossing voor te vinden is. Ik begrijp het punt van de inspectie wel, ze willen alle scholen met elkaar kunnen vergelijken, anders krijg je appels en peren. Ik heb er goede hoop op dat we er nu met de inspectie uitkomen.”, aldus de rector.
 
De kwaliteitskaart van de inspectie bestaat uit de volgende elementen: rendement onderbouw, rendement bovenbouw, gemiddeld cijfer centraal examen (absoluut en relatief) en verschil tussen schoolexamen en centraal examen.

►De kwaliteitskaart van het Theresialyceum
 

 
 

Deel dit artikel