21 april 2024

Ambitie: In 2020 biedt Bredaas basisonderwijs topkwaliteit

BREDA | NIEUWS | In het jaar 2020 is de kwaliteit van het basisonderwijs in de gemeente Breda van een hoog niveau. Die ambitie is vastgelegd in het Manifest Basisonderwijs Breda.
 
Dat manifest is een lokale vertaling van het landelijk manifest dat eerder door de PO-Raad is gepresenteerd en waarin dezelfde ambitie werd uitgesproken ten aanzien van het Nederlandse primair onderwijs. Voor zover bekend is Breda de eerste gemeente waar de scholen een eigen invulling geven aan het landelijk streven.
 
In het manifest pleit de PO-Raad voor een pact waarvan de uitvoering het primair onderwijs in tien jaar naar de wereldtop brengt. De uitdagingen waar de Nederlandse kenniseconomie nu voor staat, vragen om een sterk primair onderwijs.
 
“Met het manifest willen we aangeven dat het primair onderwijs in Breda zijn verantwoordelijkheid neemt en serieus werk maakt van een verdere verbetering van de kwaliteit”, zegt Wim Kaizer, voorzitter van het college van bestuur van INOS. De gezamenlijke schoolbesturen willen hun doel realiseren in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur. Het manifest werd daarom kort voor de zomervakantie aangeboden aan de wethouder van onderwijs mevrouw Boelema.
 
De besturen werken nu aan een concreet plan van aanpak waarin de voornemens nader worden uitgewerkt. Dat verloopt via het onlangs opgerichte Bestuurlijk Overleg Breda. Als voorbeeld van een doel dat de scholen willen bereiken is dat er over tien jaar geen enkele (zeer) zwakke school meer is. Of liever nog, dat de scholen zeer goed presteren. “Dat is wel degelijk realistisch. Wij hebben hier twee kleurrijke scholen – de Liniedoorn en Keijsersmolen – die volgens een onderzoek van oud-inspecteur Smits excellent zijn”, zegt Kaizer.
 
Het manifest heeft vijf kernpunten:
–           De kwaliteit van het onderwijs is hoog
–           Het personeel is professioneel
–           Talentontwikkeling van kinderen staat centraal
–           De schoolgebouwen zijn duurzaam, gezond en eigentijds
–           De bekostiging is toereikend, de besteding efficiënt
 
De schoolbesturen verwachten van het gemeentebestuur o.a. de garantie dat de huidige middelen ook in de toekomst beschikbaar zijn en dat er korte communicatielijnen zijn.
 
► Lees hier het volledige manifest:

► Lees hier het artikel over excellente kleurrijke scholen:

Deel dit artikel