15 juli 2024

Effect mentorprogramma op 45 scholen is ‘licht positief’

EINDHOVEN | NIEUWS | Het koppelen van leerlingen aan een mentor heeft een licht positief effect op onder meer leerprestaties, gedrag en welbevinden. Dat blijkt onderzoek van Anouk van de Laar naar het mentorprogramma van Kleurrijk Brabant dat wordt uitgevoerd door Palet.
 
In totaal 25 basisscholen en twintig scholen voor voortgezet onderwijs in Brabant, verspreid over zeventien gemeenten, doen mee aan het mentorprogramma. Het idee van dat programma is eenvoudig: koppel een leerling (mentee) aan een jongere (mentor) van buiten de school die de betrokken leerling stimuleert en een steun en toeverlaat is.
 
De redenen om deel te nemen kunnen uiteenlopend zijn. Het kan gaan om schoolprestaties en/of leerachterstand. Maar bijvoorbeeld ook om motivatie, leerhouding en gedrag. 
 
Het oogmerk is het verminderen van voortijdig schoolverlaten en het vergroten van de kansen op succes in de schoolloopbaan. Aanvankelijk was het programma alleen bedoeld voor scholieren van allochtone afkomst, maar nu komen ook autochtone jongeren voor deelname in aanmerking. Palet wilde graag weten wat de effecten zijn van deze aanpak, die in 2008 met steun van de provincie Noord-Brabant gelanceerd is.
 
Wetenschapswinkel
Via de Wetenschapswinkel van de Universiteit van Tilburg pakte Anouk van de Laar, studente Interculturele Communicatie, het onderzoek op, begeleid door dr. Rian Aarts en dr. Eefje Vonken. Haar onderzoek bestond enerzijds uit het bevragen van leerlingen en leerkrachten en anderzijds uit het in kaart brengen van bestaand wetenschappelijk onderzoek. Mentorprojecten nemen de laatste jaren in ons land een hoge vlucht.
 
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de vraag van Palet naar de effectiviteit van het mentorprogramma voorzichtig positief beantwoord kan worden. Die wat terughoudende conclusie komt omdat op een aantal onderdelen weliswaar beter gescoord wordt door de betrokken leerlingen dan voor hun deelname aan het mentorprogramma, maar de verschillen zijn niet altijd significant.
 
De onderzoekster plaatst daar zelf de kanttekening bij dat veel leerlingen pas enkele maanden meedraaiden in het mentorproject. Zij pleit daarom voor een langlopend onderzoek, onder meer om het effect op het gedrag helder in beeld te krijgen.
 
Enthousiasme
En bovendien zijn de scores niet het hele verhaal, benadrukt de studente in haar rapport. Er zijn namelijk ook niet te verwaarlozen subjectieve effecten van het project: de ervaringen van de betrokkenen.
 
“Zowel leerkrachten als mentees en mentoren zijn enthousiast. (…) Het project steekt anderen aan: steeds meer scholen willen gebruik maken van dit concept. Ook willen steeds meer leerlingen een eigen mentor als gevolg van positieve verhalen van vriendjes, vriendinnetjes en klasgenoten”, aldus Anouk van de Laar.
 
Twee scholen zijn zo tevreden over het mentorprogramma dat ze besloten hebben om het een vaste plek te geven in hun schoolbeleid. Het gaat om het Norbertuscollege in Roosendaal en het Maurick College in Vught. Lees hier over het Norbertus.

► Lees hier het rapport van Anouk van de Laar.
 
 

Deel dit artikel