14 juni 2024

Jeugdzorg dichter bij onderwijs

COLUMN | De cijfers voor schooluitval zijn nog altijd veel te hoog. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de jongeren waarmee het niet goed gaat, thuis problemen heeft. Bijvoorbeeld doordat ouders problemen hebben met hun opvoedingstaak, jongeren problemen hebben in hun vrije tijd, of anderszins problemen ondervinden die samenhangen met de puberteit. Jongeren, maar ook scholen, kunnen daardoor zo ernstig in de problemen komen, dat het leerproces daar ernstig onder lijdt en schooluitval onvermijdelijk wordt.
 
Daarom moet Jeugdzorg dichter naar het onderwijs! Met een directe lijn vanuit het Zorg en Adviesteam, naar professionals in de jeugdhulpverlening, om leerling, ouders en school bij te staan wanneer nodig. Snelle hulp zal onherroepelijk leiden tot vermindering van de zogenaamde ‘ernstige gevallen’ en dus van schooluitval.
 
Tot nu toe werden leerlingen en ouders bij problemen verwezen naar bureau Jeugdzorg. Echter, die drempel is vaak te hoog en het kost bovendien te veel tijd voordat de hulp wordt geboden. Het is dan ook van groot belang dat professionals in de jeugdzorg zich verdiepen in de problemen waar het onderwijs voor staat. Dat jeugdzorg kennis neemt van de schoolse situatie en zo doende op maat kan ondersteunen. Door oplossingen te bieden die binnen een school realiseerbaar zijn en door leerkrachten goed te adviseren.
 
Een fikse lobby in de provincie Noord-Brabant van de gezamenlijke samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs, heeft onlangs geresulteerd in een forse stap voorwaarts. Vanaf dit schooljaar krijgen de Zorg en Advies Teams in de Meierij de kans om direct lichte vormen van jeugdhulpverlening in te schakelen zónder indicatie van bureau Jeugdzorg. Zonder onnodige bureaucratie kan snel hulp worden verleend in de voor ouders vaak vertrouwde omgeving van de school. Uit deze ontwikkeling blijkt dat het wel degelijk mogelijk is bestaande schotten omver te werpen en de leerling centraal te stellen.
 
Jeugdzorg dichter bij onderwijs zal leiden tot een andere kijk op de jeugdzorg én een andere attitude ten opzichte van zorg in het onderwijs. Namelijk met begrip van jeugdhulpverleners, voor de mogelijkheden en beperkingen van het onderwijs. Maar ook met ruimte en respect van leerkrachten voor een ander specialisme binnen de muren van de school.

Lees hier over Lia van Grinsven

Deel dit artikel