14 juni 2024

Scholen, GGD en gemeenten pakken ziekteverzuim onder leerlingen aan

BREDA | NIEUWS | Acht scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeenten Breda, Oosterhout en Geertruidenberg gaan het ziekteverzuim onder hun leerlingen aanpakken. Het doel is om de onderwijskansen van deze leerlingen te vergroten en schooluitval te voorkomen.
 
De scholen werken met het project M@ZL (spreek uit mazzel) dat ontwikkeld is door de GGD West-Brabant en dat vorig jaar bekroond is met de landelijke innovatieprijs voor Jeugdgezondheidszorg. De insteek van M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) is vergelijkbaar met die van een arbodienst in het bedrijfsleven.
Samen met de leerling en zijn of haar ouders wordt gezocht naar een oplossing waarbij een kind toch zoveel mogelijk deelneemt aan het onderwijs. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat deze aanpak effectief is.  
 
Ziekteverzuim is vaak een belangrijk signaal voor psychosociale problematiek gerelateerd aan thuissituatie, zo blijkt uit onderzoek van de GGD. Bij zestig procent van de gevallen vormt een niet-lichamelijk gezondheidsprobleem ziekteverzuim.
 
Maatregelen
De aanpak is gericht op leerlingen die of langdurig of veelvuldig (met onderbrekingen) wegens ziekte wegblijven van school. Van sommige leerlingen staat vast dat niet in staat zijn om naar school te gaan, maar er zijn veel leerlingen die met specifieke maatregelen wel onderwijs kunnen volgen. Te denken valt aan de leerling die astma heeft en opeenvolgend korte periodes verzuimt.
 
De risico’s van dit ziekteverzuim zijn groot. Leerlingen lopen een achterstand op in het onderwijs, wat er toe kan leiden dat ze naar een lager niveau afstromen of zelfs als voortijdig schoolverlater te boek komen te staan.
 
Scholen hebben nu nauwelijks mogelijkheden om iets te doen aan de situatie bij ziekteverzuim, ze missen ook de expertise. In het project dat nu gestart is kunnen de scholen ouders met hun kind verwijzen naar de jeugdarts van de GGD. Als de ouders tot twee keer toe dat advies in de wind slaan, dan kan de school de leerplichtambtenaar inschakelen. De scholen hebben daarvoor een juridische basis gecreëerd door de regels van M@ZL in het schoolreglement op te nemen. Ouders zijn hier aan gehouden.
 
Afspraken
GGD West-Brabant, de gemeenten en de acht scholen hebben de afspraken om het ziekteverzuim op basis van M@ZL aan te pakken vastgelegd in een convenant. In Breda doen overigens nog niet alle middelbare scholen mee. Wethouder Boelema hoopt echter dat andere scholen zich ook gaan aansluiten.
 
De deelnemende scholen zijn De Rotonde en Prinsentuin (Breda), Scala (Teteringen), Dongemond College (Raamsdonksveer en Made), Effent Mavo, Hanze College, Mgr. Frenckencollege en de Zwaaikom (Oosterhout).
 
Ook andere scholen in het werkgebied van GGD West-Brabant kunnen gebruik maken van M@ZL. Het programma is ook geschikt voor het basisonderwijs en het mbo. 

► Meer informatie bij de GGD
     Contact: y.vanneste@ggdwestbrabant.nl
 
 

Deel dit artikel