23 juni 2024

Peelland College in Deurne moet zorgleerling toelaten ondanks wachtlijst

DEN BOSCH | NIEUWS | Het Peelland College in Deurne  moet een zorgleerling toelaten tot havo  4, ook al hanteert de school een wachtlijst. Dat heeft voorzieningenrechter in Den Bosch onlangs bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de ouders. De uitspraak is vorige week gepubliceerd. 

Volgens de rechter is in de gesprekken die in het voorjaar met vertegenwoordigers van de school zijn gevoerd naar de ouders en de leerling de verwachting gewekt dat er op het Peelland College plaats zou zijn. Het besluit begin julli om de jongen niet toe te laten wegens plaatsgebrek is dan ook niet terecht. Het feit dat de school bij tussentijdse instroom van leerlingen van buiten een wachtlijst kent, doet er in dit geval niet toe.
 
De kwestie was de volgende. De betrokken leerling heeft een ontwikkelingsstoornis (PDD-nos), een aan autisme verwante stoornis. Op het Jan van Brabantcollege in Helmond heeft de jongen afgelopen jaar zijn diploma vmbo-t behaald. Hij wilde zijn schoolloopbaan voortzetten in havo 4 en om praktische redenen opteerden de ouders voor het Peellland in Deurne.
 
In maart en april hebben er tussen ouders, de leerling en vertegenwoordigers van de school twee gesprekken plaatsgevonden over de mogelijke toelating, en volgens de ouders is nimmer gebleken dat er voor hun kind een belemmering gold, ondanks de wachtlijst. De school zegt echter dat slechts sprake is geweest van een voorlopige plaatsing in afwachting van een definitieve plaatsing.
 
De rechter ging echter mee in het betoog van de ouders. Hij kende met name gewicht toe aan het feit dat de jongen een zorgleerling is, dat zijn aanmelding daarom ook bijzonder was en er met name extra aandacht is geweest voor de vraag of hij aan de geschiktheideisen voldeed. Bovendien, zo merkte de rechter op, stelde de school zich in de contacten uitgesproken positief op. Dit is bevestigd door een verklaring van de ambulant begeleidster.  
 
Geen precedent
De rechter liet in zijn vonnis ook meewegen dat de betrokken leerling een groot belang heeft bij het kunnen volgen van onderwijs op het Peelland, temeer omdat er op andere scholen geen plaats (meer) is. De opmerking van de school dat met de toelating een precedent wordt geschapen snijdt volgens de rechter geen hout omdat het hier om een zorgleerling gaat.
 
En het argument dat er in een klas met 32 leerling geen plek is voor een extra leerling kon de rechter ook niet overtuigen. “Met enige creativiteit is dat op te lossen”.  De rechter veroordeelde Ons Middelbaar Onderwijs (het bestuur van het Peelland) om de leerling alsnog toe te laten en er voor te zorgen dat hij op gebruikelijke wijze onderwijs krijgt aangeboden.
 
 

Deel dit artikel