14 juni 2024

In 2015 gaat elk kind naar school, mede dankzij Nederlandse leerlingen

 ACHTERGROND | In het jaar 2000 kwamen vertegenwoordigers uit 189 landen tijdens een VN-top in New York overeen gezamenlijk de belangrijkste problemen op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu in de wereld aan te pakken. Zij tekenden daartoe de Millenniumverklaring, die de basis vormt voor de acht millenniumdoelen.

In de derde week van september 2010, is de wereldgemeenschap opnieuw in New York bijeen gekomen om een tussenbalans op te maken van wat er bereikt is met de millenniumdoelen. Met nog maar vijf jaar te gaan wordt duidelijk welke doelen binnen bereik liggen en welke nog achter op schema liggen.

Zo is flinke winst geboekt op de doelen minder armoede (millenniumdoel 1), alle kinderen naar school (2), schoon water (7), terugdringen van aids (6) en – in mindere mate – vermindering van kindersterfte (4). De wereld loopt nog flink achter op honger (1), moedersterfte (5), sanitaire voorzieningen (7), biodiversiteit en CO2-uitstoot (7). Om deze doelen te halen is er nog een enorme inspanning nodig van arme en rijke landen.

Basisonderwijs
Met het  millenniumdoel onderwijs is aanzienlijke vooruitgang geboekt. In 1990 ging in de arme landen 80 procent van de kinderen in de basisschoolleeftijd naar school, in 2008 was dat gestegen tot 89 procent. Deze stijging zien we vrijwel overal. Vooral Zuid-Azië heeft grote stappen vooruit gezet. In deze regio is het percentage kinderen dat naar de basisschool gaat gestegen van 75 procent in 1990 naar 90 procent in 2008. Zelfs in Sub-Sahara Afrika, dat op veel andere millenniumdoelen slecht scoort, is dit percentage gestegen van 53 naar 76 procent.

Dat er op dit gebied successen zijn geboekt is mede te danken aan de Nederlandse leerlingen die op hun school elk jaar wel in actie komen voor een goed doel in aan van de arme landen. Met hardlopen, heitje-voor-karweitje, rommelmarkten, schoolmarkten, hardloopwedstrijden, enz. hebben de leerlingen al heel wat geld ingezameld. De opbrengsten variëren van enkele honderden euro´s tot soms wel enkele tienduizenden. Geld dat direct of indirect ten goede komt aan onderwijsvoorzieningen van leeftijdgenoten in andere landen.
Basisschool aan de rand van Matagalpa, Nicaragua

Nicaragua
Soms zijn er zelfs nauwe banden tussen scholen hier en scholen elders, zoals bijvoorbeeld in Tilburg waar een aantal scholen al ruim een kwart eeuw het onderwijs in de stad Matagalpa in Nicaragua steunt. Ooit had Nicaragua een goed en modern onderwijssysteem en gingen de meeste kinderen naar school. Maar het land is door slecht bestuur zwaar achteruit gekacheld en ook het onderwijs is daarin meegesleurd. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in de klassegrootte. Veertig, vijftig kinderen in een lokaal is geen uitzondering. Extra pijnlijk omdat Nicaragua een zeer jonge bevolking heeft.
De bijgaande foto’s geven een impressie van de situatie.

Maar naar schoolgaan op zich is nog niet voldoende, ook de kwaliteit van het onderwijs moet verbeterd worden. Zo zijn er in veel landen onvoldoende docenten waardoor klassen uitpuilen en is er te weinig schoolmeubilair. Ook verlaten veel leerlingen zonder diploma de school, waardoor ze later minder kans hebben uit de armoede te komen.
Met andere woorden, getalsmatig zal dit milleniumdoel wel gehaald worden, maar er is ook daarna nog veel werk aan de winkel.

[Foto’s (c) Emmanuel Naaijkens]

> Lees hier over de milleniumdoelen.

 

Gezin van acht kinderen, woont in een schuur van 20 vierkante meter, een raam, geen sanitair, zonder slaapkamers. Toch gingen er in 2002 kinderen uit dit gezin naar school.

Deel dit artikel